Sõber Karu õppemäng müügil!

Sõber Karu õppemäng koosneb 25 kahepoolsest Sõber Karu kujulisest kaardist. Iga karu kõhul on erineva kujuga taskul üks arv arvureast 1-25 ja seljal üks täht tähestikust. Mäng sobib kasutamiseks nii lasteaias kui koolis. Komplekti kuulub tööjuhend, komplekt on läbipaistvas minigrip-kotis.

Sõber Karu abil saab aidata lastel mõista kujundeid, värve, arvusid, rühmitamist, arvu asukoha määramist, arvutamist, tähestikku, häälikuid,  moodustada sõnu ja lauseid jms. Mängu saab kasutada läbivalt tegevustes ja õppeainetes, meenutamaks heaks kaaslaseks olemise tähtsust ja hoida esil „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhiväärtuseid – sallivust, hoolivust, austust, julgust. 

Õppemängu on välja töötanud metoodik Sirje Piht, mängu väljatöötamist rahastas EMP toetuste programm „Riskilapsed ja -noored“. Õppemäng kuulub koolidele mõeldud metoodilise kohvri materjalide hulka.

Sõber Karu õppemäng maksab 10 eurot, ostusoov esitage palun kirjalikult viive.rull@lastekaitseliit.ee. Õppemängu saab eelneval kokkuleppel kätte aadressilt Endla 4-414 (IV korrus). Postitamise korral lisandub postikulu.