Lastekaitse Liidu ettepanekud ja pöördumine laste koolikoti kergemaks muutmiseks

Lastekaitse Liit koostas käesoleva aasta märtsist aprillini 1.-9. klassi laste lapsevanemate seas korraldatud  küsitluse „Sinu lapse koolikott“ tulemuste põhjal ettepanekud, edastades need pöördumisena Haridus- ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Eesti Õpilasesinduste Liidule, Eesti Lastevanemate Liidule, Eesti Koolijuhtide Ühendusele, Eesti Õpetajate Liidule, Eesti Linnade Liidule, Eesti Maaomavalitsuste Liidule, Eesti Kirjastuste Liidule ja Riigikogu sotsiaal- ning kultuurikomisjonile.

Pöördumises leidub ettepanekute hulgas nii põhimõttelisi ja pikemaajalisi muutusi eeldavaid nagu e-lahendused, laialdasem topeltõpikute kasutamine, hoiustamist võimaldav koolimööbel, kui ka ettepanekuid, mis kergendaksid laste koolikotti kohe ja kulutusi tekitamata nagu mõtestatud tunniplaani koostamine, mis eelistab paaristunde või tsükliõpet.

Küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85% õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ kehtestatud piirmäära. Lubatust raskemat koolikotti kannab igapäevaselt 89% 1.-3. klassi õpilastest ja 92%  4.-6. klassi õpilastest.

Link pöördumisele: http://www.lastekaitseliit.ee/2017/08/poordumine-pohikooli-opilaste-koolikoti-kaalu-vahendamiseks/

Link küsitluse tulemustele: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/05/Uuring-Sinulapsekoolikott.pdf