Uus lasteraamat „Mina olen enda oma“

Uuringud on näidanud, et kolmandik Eesti 16-19-aastastest noortest on elu jooksul mingil moel kogenud väärkohtlemist.

Vähendamaks tõenäosust, et laps satub väärkohtlemise ohvriks, peavad täiskasvanud lastele ohte ja olukordi selgitama. Kuid kuidas seda teha, millest ja mil moel rääkida?

Lastekaitse Liidu algatusel on koostöös lastekirjanik Juhani Püttseppaga valminud raamat kuni kümneaastastele lastele ja nende vanematele. Raamatus olevad lood pakuvad lahendusi, kuidas ebameeldivates olukordades toime tulla, ennast kehtestada ja piire seada. 

Oma keha austamine, soovitud ja soovimatute puudutuste eristamine, sobilik sõnakasutus keha ja seksuaalsuse kohta, tunnete väljendamine, seksuaalne areng ja väärkohtlemine, rasedus ja beebi sünd, võõraga kaasa minemine, turvaline internetikasutus, elu kärgperes – need on raamatus käsitletavad teemad.

Raamatuga on kaasas juhendmaterjal, mis aitab lapsevanemal või lastega töötaval spetsialistil lugudes käsitletud teemadel koos lapsega arutleda. 

Raamat on Lastekaitse Liidus trükisena nii eesti kui vene keeles. Raamatu saavad endale kõik lasteaiad ja koolid 2017. aasta jooksul. Samuti on valminud raamatu eesti- ja venekeelne veebiversioon, kus on lugusid võimalik ka kuulata. Veebiversioon on loetav ja kuuldav ka nutiseadmete vahendusel. 

Raamatu ja sellega kaasneva juhendmaterjali väljaandmist rahastas justiitsministeerium.

Lingid veebiraamatule:

eesti keeles: http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma/

vene keeles: http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/ja-prinadlezu-sebe/