Ükskord (õppemäng)

Sirje Piht
õppekirjanduse autor ja metoodik

Detsembrikuu esimese pühapäevaga algab jõuluootuse aeg, mis loob võimaluse veelgi enam olla märkav, salliv ja hooliv. Päkapikud käivad piilumas ja jälgivad laste tegevusi ja premeerivad tublisid üllatusega sussi sees. Meie kõigi jaoks on saabunud aasta imelisim aeg, kus tahame olla paremad. Miks mitte seda teha mängude kaudu?

Tallinna ülikooli magistrant Merlin Kizant kirjeldab oma valmivas magistritöös õppemängu, mis pakub mitmeid võimalusi väärtuste üle arutlemiseks ja toetab seeläbi väärtuspädevuse kujundamist. Alljärgnevalt leiab lugeja täpsema kirjelduse, miks ja kuidas õppemängu tundides kasutada.
Mäng on inspireeritud õpilaste soovist jagada enda kogemusi, mille puhul õpilane alustab oma juttu tavaliselt fraasiga „Ükskord mul oli nii …“. Mängimiseks läheb vaja „Ükskord …“ teemakaarte, mis on lisatud artikli lõpus ja liivakella või stopperit. Kaartidel olevad teemad on valitud nii, et need oleksid seostatud „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhiväärtustega – sallivus, hoolivus, austus ja julgus. Läbi oma kogemuse jutustamise ja küsimustele vastamise areneb suhtluspädevus. Kuna õppemäng toimub rühmatööna (soovitav moodustada 2−3-liikmelised rühmad) ning arutletakse erinevate sotsiaalsete olukordade üle, toetab mäng ka sotsiaalse pädevuse kujundamist. Suhluspädevuse arengut toetab vajadus end selgelt ja asjakohaselt väljendada ning küsimustele vastamine. Küsimused stiilis „millist tunnet tekitab…“ arendavad õpilastes võimet oma tundeid analüüsida ning nendest rääkima. Teemakaartildel on ühel pool kirjas lause, mis peaks õpilasele meenutama mõnda tema enda kogemust ja teisel pool antud teemale vastavad küsimused.
Järgnevalt soovituslik ülevaade mängukäigust.
Õpilane võtab kaardi ja loeb lause ette. Seejärel on samal õpilasel aega 1 minut, et rääkida oma lugu või kogemusest, mis tal antud lausega meenus. Aega tuleb õpilastel ise mõõta, selleks on abiks kas 1-minutiline liivakell või stopper. Seejärel annab õpilane kaardi oma kaaslasele, kes vastab teisel pool olevatele küsimustele. Küsimusi on 2 kuni 3, need sõltuvad kaardi teemast. Kui küsimustele on vastatud, saabub kaaslase kord võtta uus kaart ja rääkida oma lugu, vastavalt uuele teemale.
Kahtlemata ei ole teemade valik kaartidel lõplik. Pigem on alljärgnevalt pakutu ideede leidmiseks ja oma klassi õpilastest ja olukordadest kujundatav või muudetav.

Teemakaardid (autor Merlin Kizant):

Ükskord aitasin endast nooremat last

 

–        Kuidas võis tunda end laps, keda aidati?

–        Kuidas võis tunda end sinu kaaslane, kes aitas?

–        Miks on üksteise aitamine oluline?

Ükskord kui nägin ebaõiglust –        Mida tähendab ebaõiglus?

–        Millist tunnet tekitab ebaõiglus?

–        Mida teha kui näed kuskil ebaõiglust?

Ükskord kui tundsin, et pean vabandama –        Miks on oluline vabandada?

–        Milline on siiras vabandus?

–        Kas vabandamiseks võib olla kunagi liiga hilja?

Ükskord ma kaitsesin kedagi –        Kuidas võis tunda end inimene, keda sinu kaaslane kaitses?

–        Kas sina oleksid selles olukorras sama teinud?

Ükskord nägin, et kedagi narriti, sest ta oli teistest erinev –        Kuidas on looga seotud sõnad „sallivus“ ja „austus“?

–        Miks on erinevused toredad?

–        Mida oleksid saanud sina teha tema jaoks, keda narriti?

Ükskord ma lohutasin kedagi –        Kuidas võis end tunda see, keda lohutati?

–        Miks on teise lohutamine oluline?

–        Kuidas on seotud lohutamine hoolivusega?

Ükskord oldi minu vastu ebaviisakas –        Mida tähendab viisakus?

–        Too näiteid headest kommetest!

–        Öeldakse „viisakus on tarkus“- mida see tähendada võiks?

Ükskord kui vajasin sõpra –        Milline peaks üks hea sõber olema?

–        Mida toredat saavad sõbrad koos teha?

–        Kuidas saad ise olla hea sõber?

Ükskord mind kiusati –        Kui sina oleksid seal olnud, kas sa oleksid sekkunud sellesse olukorda?

–        Kui vastasid eelmisele küsimusele „JAH“, siis kuidas oleksid sekkunud?

–        Miks tuleb kiusamisest rääkida?

Ükskord tegin kellegi väga rõõmsaks –        Kuidas mõjub kellegi teise rõõmsaks tegemine sulle endale?

–        Kuidas sa end tunned, kui teed kellegi kurvaks või rõõmsaks?

Ükskord kui kaitsesin sõpra –        Mida tähendab julgus?

–        Mida võis tunda sõber?

–        Mida teha juhul, kui sa ei julge kaitsta, aga tahaksid ikkagi sekkuda?

Ükskord kui ma olin iseenda üle väga uhke –        Miks on oluline endas heade asjade nägemine?

–        Kuidas sa end tunned, kui võid olla enda üle uhke?