Tallinna Inglise Kolledži lapsevanemad said tuttavaks Sõber Karuga

Tallinna Inglise Kolledž liitus „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmiga lõppeva aasta augustikuus. Koolitervikliku liitumise kaudu ühines häid suhteid õpetava ja kiusamist ennetava programmiga terve koolipere – alates esimese klassi juntsudest kuni abiturientideni.

Et muuta metoodika kasutamine koolis veelgi tõhusamaks ja toetada heade suhete õpetamist lisaks kodule ka koolis, pidas Tallinna Inglise Kolledž oluliseks toetada ja koolitada ka lapsevanemaid ning selgitada neile metoodika alustalasid.

13. novembril toimus Lapsevanemate akadeemia pooleteise tunni pikkune koolitus, mille käigus püstitasid saali kogunenud vanemad küsimusi. Nii uurisid vanemad muu hulgas näiteks, millal muutub tüli kiusamiseks. Sooviti ka teada, mida teha kui vanem märkab klassis tõrjutud last ning kuidas tulla toime kiusaja vanema rollis. Saalis tekkinud arutelu juhtisid Lastekaitse Liidu koolitajad Merit Lage ja Auli Andersalu-Targo.

Vanemad mõistsid, et lapse sallivaks, ausatavaks, hoolivaks ja julgeks kasvatamisel ei osale vaid kool – laps näeb ka kodus vanemate suhtumist ja suhtlust erinevates olukordades.

Vanemal on lapse hoiakute kujunemisele oluline mõju. Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool kodulehel on avaldatud sama programmi koolitajate Auli Andersalu-Targo ja Merit Lage videoloenguid. Nende videote vaatamine aitab vanematel paremini mõista oma tähtsust lastevaheliste heade suhete loomisel.

Vaata lingilt, mida saad teha heade suhete kujundamiseks: http://kiusamisestvabaks.ee/viis-nouannet-lapsevanemale