Algab „Küberpähkli“ uuring 2018

„Küberpähklit“ viiakse läbi kaks korda aastas. Esimene voor on avatud 15. jaanuarist kuni 11. veebruarini 2018 veebilehel www.kyberpahkel.ee ja osalema oodatakse kõiki alates 10. eluaastast (soovituslikult 12. eluaastast). Uuringu eesmärgiks on paremini mõista inimeste käitumist hädaolukorras, nt küberintsidendi või terrorismijuhtumi puhul, samuti uuritakse, kust saadakse infot, kas seda analüüsitakse mõttes kriitiliselt ja kes peaks õigeid käitumismalle ühiskonnas tutvustama. Küsimusi on peaaegu 50 (koos taustaküsimustega) ning vastamine võtab aega 45–60 minutit.

Ootame kõiki osalema!