Tähistame üheskoos turvalise interneti päeva

Autor: Kerli Valner, projekt Targalt internetis

Tänavu, Eesti juubeliaastal, tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva 6. veebruaril. Käesoleva aasta turvalise interneti päeva eesmärk on luua mitte ainult turvaline, vaid ka parem internet. Kõiki julgustatakse kasutama tehnoloogiat vastutustundlikult, austavalt, kriitiliselt ja loovalt. Turvalise interneti päeva teemaks on „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“.

Turvalise interneti päeva tähistatakse sellel korral juba enam kui 130 riigis üle maailma (vt maailma kaarti). Erinevates riikides toimuv on koondatud veebilehele. Kliki kaardil ja näed infot ka Eesti ürituste kohta. 

Selleks, et Eesti erinevates paikades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad, tegi projekt Targalt internetis lasteaedadele, koolidele, noortekeskustele ja huviringidele üleskutse te maatiliste ürituste korraldamiseks. Kõik, kes oma üritustest www.targaltinternetis.ee veebilehel teada on andnud, on kantud Eesti kaardile. Tutvu turvalise interneti päeva üritustega siin

Eelmisel aastal tegime sarnase üleskutse, mille raames korraldati 28700 osalejaga 185 teavitusüritust üle Eesti. Näiteks viidi läbi temaatilisi ainetunde ja arutelusid, korraldati kampaaniaid, konkursse ja näitusi, loodi plakateid, videoid ning temaatilisi koomikseid, kirjutati esseesid, loodi infostende, vanemad õpilased õpetasid nooremaid või läksid õpetama oma vanavanemaid, jagati nõuandeid lapsevanematele, korraldati erinevate seadmete näitusi, koolidesse kutsuti külla veebikonstaablid või noorte hulgas tuntud inimesi, kes kõnelesid e-ohutusest jne.

Inspiratsiooni pakkumiseks oleme koostanud kogumiku „Soovitusi 2018. aasta turvalise interneti päeva tähistamiseks“, millest leiab temaatilisi teavitusmaterjale, videoid, mänge, tunnikavasid, teste jpm, mida saab kasutada erinevate e-ohutust puudutavate teemade käsitlemisel ka peale turvalise interneti päeva.

Turvalise interneti päeval korraldatakse MTÜ Lastekaitse Liidu, Telia ja Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi koostöös konverents „Parem internet algab sinust“. Seekordseks fookusteemaks on internetis käitumise kultuur, vastutus ja hoolimine. Konverentsil tõstatakse interneti suhtluskultuuri valukohti ja võimalikke lahendusi, et internet oleks kriitika, kiusamise ja hukkamõistu asemel üksteise toetamiseks. Konverentsil pööratakse tähelepanu ka Eesti e-edulugu varjutavatele negatiivsetele külgedele, mis ilmnevad eelkõige meie online suhtluskultuuris ja väljenduvad väga kõrges küberkiusu ulatuses laste ja noorte seas. Konverentsist leiab rohkem infot: http://www.targaltinternetis.ee/event/konverents-parem-internet-algab-sinust-6-veebruaril/.

Turvalise interneti päeva raames antakse välja käesolev Märka Last erinumber ning projekti Targalt internetis koolitajad viivad koolides ja lasteaedades üle Eesti läbi interaktiivseid töötube ja koolitusi.

Tähistame Eesti juubeliaastal turvalise interneti päeva üheskoos veelgi võimsamalt ning saame nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamaks!

Turvalise interneti päeva tähistavad riigid leiad siit.