Lapsesõbraliku menetluse meelespea

Autor: Brit Tammiste

Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik

Kõigi menetluses lapsega kokkupuutuvatel spetsialistidel on enda töö paremaks suunamiseks võimalus lähtuda “Lapsesõbraliku menetluse meelespeast”. Meelespea koostamisel on aluseks võetud Euroopa Põhiõiguste Ameti materjali „Child-friendly justice – Checklist for professionals” (2017) ning sama ameti poolt läbiviidud uuring, milles koguti menetluses osalenud laste kogemusi, tagasisidet, arvamusi. Meelespea koostas justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond kaasates lastekaitse liidu, advokatuuri, prokuratuuri, sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ning Politsei- ja Piirivalveameti spetsialiste.

Link meelespeale: http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/lapsesobraliku_menetluse_meelespea.pdf