“Kiusamisest vabaks!” materjale õppetöösse lõimimiseks

 

„Kiusamisest vabaks!“ vanusepõhised kohvrid lasteaiale ja koolile koos väikeste ja suurte Sõber Karudega. Lasteaiad ja koolid saavad kohvreid ja karusid soetada pärast seda kui nad on programmiga liitunud ja õpetajad on osalenud „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolitusel. Vaata kohvrite sisu: http://kiusamisestvabaks.ee/meist/metoodilised-materjalid. Venekeelsed materjalid saadaval digitaalselt.Karude maksumus 4 eurot (väike) ja 9 eurot (suur).

 

 

 

Viis uut digitaalset vestluskaarti lasteaiale kui koolile nii eesti kui vene keeles. Uued digitaalsed vestluskaardid jõuavad e-postiga peatselt programmiga liitunud lasteaedadesse ja koolidesse. Hea õpetaja, küsi uusi vestluskaarte oma asutuse kontaktisikult!

 

 

 

 

 

Sõber Karu õppemäng, mis sobib kasutamiseks  nii lasteaias kui koolis. Õppemäng koosneb 25 kahepoolsest karukujulisest kaardist, erivärvilistel ja erinevate kujunditega taskutel on arvud 1-25 ja tähed A-Ü. Mäng aitab lastel mõista kujundeid, värve, arve, rühmitamist, arvu asukoha määramist, arvutamist, tähestikku, häälikuid, moodustada sõnu ja lauseid, hoida lõimitud tegevustes esil programmi väärtuseid. Kaasas juhendid õpetajale (nii lasteaia kui kooli jaoks; ka vene keeles). Õppemäng on osa kooli kohvrist ja vabalt ostmiseks igaühele – maksumus 10 eurot.

 

 

 

 

CD-kogumik „Igaüks on isemoodi“ sisaldab laulu- ja fonogrammiplaati. Ave Kumpas ja Jana Silm kirjutasid meeleolukad lood kuulamiseks ja kaasa laulmiseks Lastekaitse Liidule just programmi „Kiusamisest vabaks!“ toetamiseks.  Kogumik koos muusikaraamatuga (sõnad ja noodid) on osaks lasteaia kohvrist, CD-plaat on vabalt ostmiseks igaühele – maksumus 12 eurot.  CD-plaat on saadaval e-poes: https://www.lastekaitseliit.ee/epood/heliplaadid/igauks-on-isemoodi.

 

 

 

 

 

„Kiusamisest vabaks!“ väärtuste plakatid aitavad programmi olulisimaid sõnumeid igapäevaselt silme ees hoida. Uue kujunduse saanud väärtuste plakatid ning plakatid, millele saab väärtused ise sõnastada, on vabalt allalaetavad kodulehelt: http://kiusamisestvabaks.ee/meist/metoodilised-materjalid. Väärtuste plakatid on ka vene keeles.

 

 

 

 

Kohvrite, karude, Sõber Karu õppemängude ja CD-plaatide tellimused palume edastada e-postile viive.rull@lastekaitseliit.ee, teatades telliva lasteaia või kooli nime, arve saaja ja maksja ning info selle kohta, kas tulete kaubale ise järele kontorisse Tallinnas Endla 4-413 või soovite saada kaupa posti teel (sel juhul lisandub pakke- ja postitasu).

 

 

 

 

Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ ja projekti „Targalt internetis“ ühismaterjalid – “Sõber Karuga targalt internetis”

Nüüdisaegsed lapsed on juba sündinud digimaailma, milles toimetamine on neile iseenesestmõistetav. Siiski vajavad lapsed ka virtuaalkeskkonnas toimetulemiseks täiskasvanute toetust. Kuna lapsed õpivad eeskätt täiskasvanu isiklikust eeskujust, peab õpetaja ise olema teadlik digimaailma võimalustest ja riskidest ning sellises keskkonnas hästi toime tulema. Digitaalses maailmas läheb heaks ja ohutuks toimetuleks tarvis samasuguseid sotsiaalseid oskusi kui nn reaalses maailmas.

Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ keskendub laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisele eesmärgiga ennetada kiusamist ja luua püsivalt head suhted nii rühma- kui klassikaaslaste kui ka kogu lasteaia- ja koolipere vahel. Projekti „Targalt internetis“ missiooniks on laste ja lastevanemate targem internetikasutus ning laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis.

Nii „Kiusamisest vabaks!“ kui „Targalt internetis“ keskenduvad riikliku õppekava mõistes üldoskuste kujunemise toetamisele (lasteaias) ja üldpädevuste kujundamisele (koolis). Mõlema eesmärgiks on lastele turvalise õpi- ja kasvukeskkonna loomine, lasteaias erinevate valdkondade sisude lõimimist toetades, ja koolis õppeainete ülese lähenemisviisi kaudu.

Lastekaitse Liit on loonud juhendmaterjali, mis tutvustab koolieelse lasteasutuse ja kooli õpetajale võimalusi „Kiusamisest vabaks!“ raames oluliste teemade käsitlemist digikeskkondadesse puutuvalt, mida lasteaia riiklikus õppekavas nimetatakse kui „virtuaalkeskkond“.

.Juhendmaterjali eesmärgiks on näidata, kuidas “Kiusamisest vabaks!“ aitab õpetajal leida tee laste ja lapsevanematega digimaailmaga seotud küsimuste arutamiseni:

  • mis on digimaailm, millised on digitaalsed suhtlusvahendid ja kuidas digitaalne suhtlemine erineb nn silmast-silma suhtlusest;
  • millega arvestada digivahendite vahendusel suhtlemisel lapsena ja täiskasvanuna;
  • mida arvestada info kogumisel ja selle jagamisel digimaailmas ning millega tuleb arvestada digimaailmas sisu loomisel;
  • mida pidada silmas turvalisusega seoses, millised tagajärjed võivad olla digitaalsete vahendite ja keskkondade ebaturvalisel kasutamisel; mis on küberkiusamine ja kuidas sellega toime tulla.

Juhend viitab õppematerjalidele, mida pakub „Targalt internetis“ veebileht. Materjalid leiad siit.