Koolirahu 2018/2019 õppeaasta leping sõlmiti Pärnus

Õppeaasta esimesel päeval, 3. septembril, kogunesid Pärnu linnapea, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Lastekaitse Liidu, Noorteühingu TORE ja Eesti Õpilasesinduste Liidu esindajad Pärnus Rüütli platsile, et sinna kogunenud õpetajate, õpilaste koolijuhtidega ja paljude teiste linnakodanike silme ees pidulikult alla kirjutada Koolirahu lepingule.

Koolirahu eesmärgiks on luua turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Hea kool on keskkond, kus õpitakse tundma ennast ja oma kaaslasi; sõbralikus ja sallivas õhkkonnas võib avaldada oma mõtteid ja tundeid; on ühtekuuluvust ja keegi pole tõrjutud; pahandustesse ja arusaamatusse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt; omaalgatuslikkus on soositud; õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.

Koolirahu lepinguga saab liituda iga õpilane, õpetaja, koolijuht, lapsevanem, aga ka lihtsalt idee toetaja. Seda saab teha Koolirahu veebilehel http://koolirahu.lastekaitseliit.ee/allkirjasta-koolirahu-leping/. Septembrikuu keskpaigaks on lepinguga liitunud osapooli kokku 480-st koolist. Koolirahu lepingu saab ka eesti või vene keeles välja printida ja koolis või klassis allkirjastada. Lingid trükitavatele lepingutele on leitavad siin: http://koolirahu.lastekaitseliit.ee/koolirahu-leping/

Koolirahu sõlmitakse Eestis alates 1999. aastast iga aasta 1. septembril.

Vaata meeleolukat galeriid Koolirahu lepingu sõlmimisest.