Läbi Lastekaitse Liidu Fondi jagati sel aastal ligi 10 000 eurot noorte huvitegevuse toetuseks

Sel pühapäeval, 9. detsembril anti üle Tallinnas Mustpeade majas traditsioonilised Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumid. 2018. aastal laekus Lastekaitse Liidu Fondi 18 taotlust – kokku taotleti 14 199,00 euro väärtuses toetust, millest ligi 10 000 euro väärtuses ka stipendiume jagati.

Koos ACE Logistics Estonia AS toetusega oli 2018. aasta stipendiumite jagamisel võimalus toetada kõiki fondist taotlenud noori. 

MTÜ Lastekaitse Liit president Ene Tomberg on õnnelik, et taotlusi tuli mitme erineva huvitegevuse jaoks ning üle Eesti. “Rõõm on tõdeda, et taotlusi laekus üle Eesti – kokku seitsmest maakonnast ning mitmeks tegevuseks alates klaveri- ja flöödimängimisest kuni ratsutamise ja aineolümpiaadidel osalemiseni. See näitab, et noor järelkasv on Eestis endiselt mitmekülgselt aktiivne.”

Ace Logistics tegevjuht Andres Matkur sõnab, et ühe suurima kodumaise logistikaettevõttena tunneb ACE Logistics Estonia vastutust ühiskonna ees: “Koos oma klientidega on meil traditsioon olnud anda panus iga aasta ühiskonna parandamisse. Lastekaitse Liiduga koostöös oli meil võimalus toetada sel aastal laste huvialaringides osalemist ning meil on hea meel pakkuda noortele võimalust mõelda ning unistada suurelt!”

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Stipendiume jagatakse kord aastas.

Andekaid noori toetada soovivad eraisikud ja ettevõtted saavad teha ülekande MTÜ Lastekaitse Liit Swedbanki kontole EE672200221001101347, märkides selgituseks “Lastekaitse Liidu Fond”. MTÜ Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Kõiki stipendiaate saab näha Lastekaitse Liidu kodulehel