Koostööna valmiv muinasjuturaamat

Mai Pärt    Kehtna lasteaia Siller Karikakra rühma vanemõpetaja


Meie rühma lastel valmib peatselt päris oma muinasjuturaamat kui õppematerjal heade suhete loomisest ja hoidmisest. Selle loomiseks saime inspiratsiooni programmist “Kiusamisest vabaks!”.
Iga ema soovib oma lapsele täiuslikku lapsepõlve. Unistuste maailmas ei ole õnnetuid lapsi, seal sallitakse, austatakse, hoolitakse ja ollakse julged. “Kiusamisest vabaks!” koolitus puudutas meie rühma meeskonda. Koolituse lõpuks oli muinasjuturaamatu projekt juba hoo sisse saanud ja tutvustasime seda teistelegi osalejatele. Loodame raamatuideest kasvavat välja midagi suuremat, et ka teised õpetajad viiksid oma ideed ellu. Nii saame vahetada kogemusi ja jagada loodud õppematerjali.

Meie rühma laste kohtumine väikeste Sõber Karudega
Ühel hämaral detsembrihommikul ootas lapsi rühmas üllatus: päkapikud olid kuuse alla jätnud kirja ülesannetega. Koos asuti lahendama ja liiguti meisterdades, võimeldes ja mõistatusi ära arvates lasteaias. Kõige viimases punktis ootasid lapsi karud.
Suur lillat värvi Sõber Karu koos väikeste kaaslastega oli end mõnusalt korvi seadnud. Iga laps sai väikesest karust uue sõbra ja teadmise, et karu kuulub ainult talle. Kiindumus tekkis kohe ja rühmas valitses karudega tutvumisel täielik vaikus. Nagu võluväel ilmus rühma seinale vaip, mille enim meeldivasse pesakesse asetas iga laps oma karu. Vanemate abiga said karud riidedki selga – iga laps eristab eksimatult oma sõbra.
Karud saadavad lapsi igal pool: basseinis, muusikasaalis, matkal ja aitavad tuua ka lõunaune. Igal nädalal toimub karude koosolek nädala jooksul tehtu arutamiseks. Lapsed räägivad rõõmudest ja unistustest, aga ka muredest. Ühel hetkel tajusin, et laste lugudes ja mõtetes peitub sõnum. Õpetajana tundsin neid jutukesi end puudutavat – ka lapse öeldud paar nappi lauset sisaldab rõõmsat või pisut kurvemat mõtet. Mõnesid lugusid räägivad lapsed vaiksemalt, mõnesid sosinal ja mõni lugu jääb vaid karu ja lapse omavaheliseks saladuseks.

Muinasjuturaamatu sünd
Tundsin vajadust siduda lood raamatuks, mälestuseks lastele ja inspiratsiooniks õpetajatele. Iga laps kirjutas oma perega ühe muinasjutu või loo. Oma muinasjutud lisasid ka õpetajad ning palusime seda teha veel mõnedel tuntud inimestel. Meie raamatukeses kirjutavad maadleja Heiki Nabi, muusikud Maia Vahtramäe ja Daniel Levi Viinalass.  Muinasjuturaamat valmib koostöös lapsevanemate ja lasteaia juhtkonnaga. Oleme liigutatud kui paljud inimesed ja ettevõtted peavad heade suhete teemat oluliseks ja meie raamatu kirjastamist toetamisväärseks.
Just lasteaias pannakse alus lapse põhiväärtuste kujundamisele ja kogu eluks kinnistamisele. Tõenäoliselt ei kao kiusamine ühiskonnast veel niipea. Meie, õpetajad, koostöös lastevanematega aga õpetame ja julgustame last sekkuma ja abi kutsuma. See on suur samm edasi kiusamisest vaba lapsepõlve poole.
Hoolime ja hoiame, sest koos suudame palju!

Hea lasteraamat ja Hea noorteraamat

Lastekaitse Liit valib iga aasta märtsikuus uudiskirjanduse hulgast välja hea lasteraamatu ja hea noorteraamatu. Raamatuid hindavad lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti
Lastekirjanduse Keskusest, Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest.
Vaata ka: https://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/

www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/
hea-lasteraamat/2018-aastal-ilmunud-head-lasteraamatud/
on kaunilt kujundatud, arendab kujutlusvõimet, inspireerib, äratab uudishimu, näitab, kui mitmekülgne on maailm, pakub lugemisel huvi ja innustab last edasi lugema, ei sea ealisi piiranguid, on huvitav nii lapsele kui vanemale


www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/hea-lasteraamat/2018-aastal-
ilmunud-head-noorteraamatud/
pakub lugemiselamust, näitab maailma selle mitmekülgsuses, sisendab elujulgust ja –rõõmu, arendab empaatiat, kutsub kaasa mõtlema ja arutlema

Koostööpartnerid: Lastekaitse Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Lugemisühing, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendus, Rahva Raamat.