Kuidas laste mured on muutunud

Anneli Tõru, lasteabitelefoni konsultant

Lasteabitelefonile tulnud pöördumiste põhjal saab välja tuua, et peamised probleemid puudutavad oskamatust suhteid luua ja hoida ning suutmatus tekkinud olukorrale lahendusi leida. Tänapäevane kiire elutempo ja kõikidele vabalt kättesaadavate kanalite kaudu kontrollimatult tulvav info on loonud situatsiooni, kus me täiskasvanutena ei märka aidata lastel selles kõiges orienteeruda. Ja nii nad leiavadki ise seletusi ja tõlgendavad teavet oma arengule ja eale vastavalt. Ühed kurioossemad ja ka kõrvalseisjatele varjatumad teemad on interneti kasutamine ja pornograafia, nii koos- kui eraldivõetuna.

Liiga sagedasti on lasteabi konsultantidel vaja lohutada internetikiusamise ohvriks sattunud last ning leida tekkinud olukorrale lahendus. Olgu tegemist siis kas laimavate sõnumite, kompromiteerivate piltide või identiteedi kasutamisega, mis lõhuks turvatunde meil kõigil, liiati siis lastel, kelle abiotsimise taga on tohutu hirm, häbi- ja süütunne. Lapsed ongi loomult siirad ja usaldavad ning kahjuks on ühiskonnas palju neid, kes seda oma eesmärkide saavutamiseks ära kasutavad mõtlemata vähimalgi määral tagajärgedele. Laste usaldusega manipuleerides suunatakse nad tegema asju, mida nad muidu ehk ei teekski, näiteks saatma endast paljastavaid pilte lootuses saada vajalikku tähelepanu. Ja sellele järgneb tavaliselt väljapressimine, kas siis vaimne, teinekord ka materiaalne. Üsna sagedased lasteabi poole pöördumise põhjused on valenime all esinenud internetituttava ähvardused avalikustada heauskselt saadetud pildid intiimsetest kehaosadest. Selle karmi reaalsuse juures on ka üks rõõmu valmistav aspekt – mitmetel juhutudel on  ühendust võtnud ohvriks langenud lapse vanemad, mis näitab, et lastel on julgust nendel teemadel kodus rääkida ning vanemad on agarad olukorra lahendamiseks abi otsima. Internetiturvalisust ja küberkiusamist puudutavad lood või küsimused on võimalik edastada veebikonstaablitele, kes teevad selles valdkonnas tänuväärset tööd ning panustavad pahatahtlike suhete loojate tabamisse ja internetis varitsevate ohtude teadlikkuse tõstmisesse.

Tehnoloogia arengu ja tehnoloogiliste lahenduste kättesaadavuse suurenemisega on seotud ka laste varajasem kokkupuude teemadega, mida nende arenguline küpsusaste ei võimalda veel täielikul määral mõista. Seetõttu hakatakse teadmatusest ise katsetama või otsitakse vastuseid mitteusaldusväärsetest allikatest. Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused. Kuid märkimisväärne osa seksuaalsuse alasest õppimisest toimub väljaspool asjatundjate mõjuulatust ja see võib lapse jaoks kaasa tuua tagajärjed, millega hakkama saamiseks ta valmis ei ole või mis võivad saata teda kogu edasise elu. Siia alla liigitub pornograafia, mis tänu hõlpsale kättesaadavusele on muutunud seksuaalalaste teadmiste ammutamise kohaks. Kui lapsel ei ole usalduslikku suhet vanematega, kes aitaks nähtut-kuuldut tõlgendada või  puudub toimiv peremudel, võibki tal välja kujuneda arusaam, et porno ongi nö normkäitumine. Sellest lähtuvalt hakatakse hindama ka inimsuhteid ja prioriteediks muutub füüsilise kire rahuldamine, mitte hooliva ja arvestava lähisuhte loomine. Lapse vaimne areng ei jõua tema seksuaalsele aktiivsusele järele, identiteedi kujunemine saab häiritud, millest  omakorda võivad olla tingitud mitte kõige õigemad valikud.

Lasteabi konsultantide käest küsitakse väga palju nõu suhete loomise ja hoidmise teemadel. Üha nooremad soovivad nõu suguelu alustamise või raseduse katkestamise osas, poisse vaevavad intiimpiirkonnaga seotud küsimused. Kurb on tõdeda, et neid asju peetakse suhte juures määravamaks kui arukat vestlust ja veetlust. Liiga sageli käib noorte juttudest läbi, kasvõi repliigi korras, et vanematel pole aega, neid ei huvita või et nendega lihtsalt ei julgeta rääkida. Ja sõpradega nendel teemadel ei arutata, kuna tänane sõber võib homme su saladuse internetti riputada.