Eessõna – Netis sündinud

Varje Ojala, Lastekaitse Liidu juhataja

„Kui oled kuhugi sündinud, on Sul loomupärane oskus seal hakkama saada. Nemad on sündinud netis.“ Just nii kõlas VAT Teatri aastatetaguse etenduse „Netis sündinud“ üks repliike.

„Reaalis räägib siis, kui peab, kuid küberruumis ei leidu talle vastast. Nad ei ole netisõltlased, nad elavad seal päriselt. Saavad netis haiget ja teevad netis haiget.” – need on mõned üksikud mõttekillud, mis täissaalidele mängitud tükist toona kajama jäid.

Praegu, aastaid hiljem, on kogu see temaatika nii laste kui ka täiskasvanute hulgas aktuaalsem kui kunagi varem. Ühelt poolt on vahepealse ajaga kõik meeletult palju edasi arenenud ja muutunud, kuid teisalt on põhiküsimused ning probleemid jäänud suuresti samaks.  

Kas ja kuidas ühendada elutervelt seda, mis toimub ühel ja teisel pool ekraani ehk reaalsuses ja virtuaalsuses? Kas ja kui palju peaks laste internetikasutust limiteerima või muul moel reguleerima? Kuna internet on koht, kuhu lapsed ei satu lihtsalt korraks, vaid kus nad elavad päriselt oma päriselu, siis kuidas meie, täiskasvanud, saaksime neid turvata?

Eri sotsiaalmeediaplatvormide näol on tegemist keskkondadega, kus noorem generatsioon ujub kui kala vees, samal ajal kui enamikul täiskasvanutest puuduvad selles maailmas navigeerimiseks nii oskused kui ka teadmised. Seega oleme mitmes mõttes lõhkise küna ees, kuna põlvkondade vahel on päris suur tühimik, mis vajab täitmist.

  Lastekaitse Liidu koordineeritav ning nelja organisatsiooni poolt elluviidav projekt „Targalt internetis“ www.targaltinternetis.ee on üks seda tühimikku täitev tööriist. Projekti missioon on lihtne ning reaalsest vajadusest lähtuv – anda  lastele  ja lapsevanematele teadmisi targemate valikute tegemiseks internetis ning tõkestada laste seksuaalset väärkohtlemist esitava sisuga materjalide levikut. Viimase tarvis on loodud veebipõhine teenus www.vihjeliin.ee.

Jõudes ringiga tagasi algusesse, oleme olukorras, kus igaühe jaoks on veebis lõputu hulk sisu ja piiramatud võimalused kättesaadavad. Kui vaatame, kuidas online-maailm on igasse eluvaldkonda põimunud, ei ole enam ammu küsimus, kas midagi juhtub, vaid meil on vaja ühiselt leida vastused küsimustele mida? ja kuidas?
Millist sisu tarbida ning kuidas seda targalt teha? Seda ja veel paljusid teisi teemasid käesolev Märka Last „Targalt internetis“ number käsitlebki.

Julget märkamist ning avatud meeli nii siia- kui ka sinnapoole ekraani!