Uued õpiobjektid aitavad internetis targalt tegutseda

Madli Leikop
Koolielu.ee toimetaja

Digiajastul pole midagi lihtsamat, kui otsida internetist kiiresti infot, lugeda veebist uudiseid või mängida nutimängu. See lihtsus võib olla aga petlik, sest internetis liigeldes tuleb kogu aeg teha valikuid ja peab olema kindel, et need valikud on ohutud.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses on projekti „Targalt internetis” raames valminud kuus uut õpiobjekti, mille eesmärk on suurendada õpetajate, lastevanemate ja õpilaste teadmisi turvalisest käitumisest internetis. Õppematerjalides esitatud eluliste näidete ja enesekontrollitestide abil saab igaüks tõsta digiohutuse teadlikkust. Käsitletud on olukordi, millega inimesed internetis iga päev kokku puutuvad ning kus õpetaja või lapsevanema nõuanne on noorele enam kui vajalik. Näiteks, kuidas ära tunda valeuudiseid ja õngitsuskirju, kuidas vältida ebasobivaid kontakte sotsiaalmeedias, missugused on kodanike võimalused osaleda e-demokraatias ja sellega seotud riskid jpm.

Õpiobjektid on mõeldud iseseisvaks õppimiseks. Need sisaldavad lugemismaterjale, videoid ja enesekontrolliteste. Õpiobjekte saab tervikuna või osaliselt kasutada ka ainetundides. Õpiobjektide pikkuseks on arvestatud üks kuni kaks akadeemilist tundi, kuid teemadele pühendatud aeg sõltub siiski õppija enda huvist ja vajadusest.

Õpiobjektide autorid on oma ala spetsialistid ja praktikud, suures osas õpetajad ning haridustehnoloogid. Näiteks raamatu „Turvaline internet. Digimaailma teejuht” autor Diana Poudel koostas õpiobjekti „Sotsiaalmeedia keskkonnad”. Ta sõnas, et tegi sisu osas valikud lähtuvalt kogemusest külalistundides, kus noored on jaganud väga erinevaid (ja mõnikord ka hirmutavaid) sotsiaalmeediakogemusi. „Õppematerjalid on mõeldud eelkõige õpetajatele ja lapsevanematele, kuid kindlasti sobivad tutvumiseks kõigile, sest tänapäeval on sotsiaalmeedia üks osa meie avalikust ruumist ning selle toimimispõhimõtteid on oluline mõista. Keegi meist ju ei arva, et näiteks teater ja staadion on täpselt samasugused kohad, kuid sotsiaalmeediakanalite puhul ei suudeta tihti aru saada, et tegelikult võivad eri keskkonnad olla mõeldud erinevate tegevuste ja sihtrühmade jaoks,” selgitas Poudel.

Kuidas ära tunda valeuudist?

Valeuudised on aktuaalseks teemaks kõigile. Kuidas olla kindel, et loetav või vaadatav uudis on ikka õige? Nagu õpiobjektis öeldakse „Ühtset vastust/lahendust sellele küsimusele ei ole, kuid õppematerjal annab sulle mõned nipid, kuidas uudise usaldusväärsust hinnata.”

Õpiobjekt „Valeuudised” tutvustabki õpilastele ja õpetajatele valeuudise mõistet ning kuidas selliseid uudiseid ära tunda.

Mängude keskkonnad

See on uus põnev teema, kus tutvustatakse populaarseid mängude keskkondi ja nendega seotud sotsiaalvõrgustikke ning mängudes esinevaid infoturbe ohte. On ju veebipõhiste mängude mängimine üks põhilisi noorte meelelahutusi internetis.

Selle õpiobjekti tutvustamine on vajalik õpetajatele ja lastevanematele, et nad oskaksid noori mänguhuvilisi mängukeskkondades suunata ja juhendada.

E-demokraatia ja turvalisus

E-demokraatia on paljudele täiskasvanutelegi võõras mõiste. Kui kasutada e-valimiste võimalust, kas siis see ongi e-demokraatia? Või tähendab see õigust Facebookis vabalt arvamust esitada, petitsioone algatada ja riigikogu liikmele e-kirja saata? Õpiobjekt „E-demokraatia ja turvalisus” tutvustab huvilistele laiemalt, mis on demokraatlik riik, kodanikuõigused ja -kohustused. Käsitletakse ka seda, kuidas digiajastul digivahendeid kasutades demokraatiat ellu viia ning missugused on selle võimalused ja ohud. Iseseisvalt läbitav või koolitundi integreeritav õpiobjekt sisaldab mõtisklusülesandeid ja enesekontrolliteste.

Õpiobjekti üks autoreid, Kuressaare Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Naulainen, sõnas kommentaariks, et e-osaluse teema on tänapäeva ühiskonnas pidevalt aktuaalne, küll e-hääletuse kontekstis, aga ka rahvaalgatuse teemal. „Õpiobjekt annab oskusi e-ühiskonnas toimetulekuks. Elektrooniline osalemine (=e-osalemine) on inimestele andnud uusi võimalusi ühiskonnaelus kaasarääkimiseks. Sellega kaasnevad nii e-demokraatiale omased võimalused kui ka ohud, millele juhimegi tähelepanu.

Õpiobjekti saab läbida iseseisvalt, kuid ka õpetaja võib suunata õpilasele konkreetse teemalõigu, et luua kindla fookusega arutelu, kinnistada teadmist või võimaldada praktiseerimist.”

Sisuloomest õpetajale

Õpiobjektis „Sisuloomest õpetajale” tutvustatakse digitaalse sisuloomise võimalusi õppetöös. Sisuloome on loominguline eneseväljendus, varasemate teadmiste ja sisu lõimimine ja ümbertöötamine, uue sisu loomine ja toimetamine ning programmeerimine. Digitaalset sisu saab luua digikeskkondades ja digitaalsete vahendite abil. See algab tekstitöötlusest ja areneb edasi piltide, tabelite, videote, testide, animatsiooni, programmeerimise ja teiste digitaalsete sisuloome vormideni.

Õpetaja saab õpiobjektist teada, millised on tuntumad sisuloome keskkonnad, kuidas neid kasutada ja võimalikke probleeme ennetada.

Sotsiaalmeedia keskkonnad

Sotsiaalmeedia teema ei ole uus, kuid endiselt on päevakohane meelde tuletada, millised on sotsiaalmeedias valitsevad võimalused ja ohud. Ühtlasi antakse ülevaade interneti ajaloost, räägitakse tuntuimatest sotsiaalmeedia petuskeemidest (näiteks kahtlased loteriid; tööpakkumised, kus lubatakse palju raha vähese vaevaga jms) ning tutvustatakse üksikasjalikumalt kõige populaarsemaid sotsiaalmeediakanaleid.

„Digiturvalisuse teema on järjest aktuaalsem, sest üha rohkem meie teadlikust ärkvelolekust möödub virtuaalses ruumis. Kui tuua näide tavaelust, siis oma kodukandis me üldjuhul pettuse ohvriks ei lange, võõrasse riiki reisides on meil aga väga suur oht petta saada. Internetis on samamoodi – kui me ka oleme mõne olukorra enda jaoks selgeks mõelnud, siis iga päev tekib uusi võimalusi ja olukordi, mida me ei tunne, ning petturid kasutavad meie teadmatust ära,” selgitas õpiobjekti autor Diana Poudel.

Õpiobjekti läbinu oskab ennast kaitsta sotsiaalmeedias ebasoovitatavate kontaktide ja erinevate riskide eest.

Rakendused lastevanematele

See õpiobjekt on abiks lastevanematele – tutvustatakse rakendusi, mis toetavad laste turvalist interneti kasutamist. Õpiobjektis räägitakse teemast laiemalt ja tutvustatakse ka konkreetseid rakendusi, mis on vanematele abiks. Siiski ei maksa unustada, et isiklik eeskuju ja usaldusväärne vestlus lapsega on parim kaitsevahend digiohutuse tagamiseks!

Õpiobjektid on tasuta kättesaadavad projekti „Targalt internetis” kodulehelt https://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/oppematerjalid/ .

Head tutvumist ja õppimist!