2021. aasta turvalise interneti päeva tähistamine Eestis

Kerli Valner
Projekti Targalt internetis teavitustöö juht
MTÜ Lastekaitse Liit

Aasta jooksul on paljudel meist tulnud õppida, õpetada ja töötada varasemast suuremal määral nutivahendite kaasabil. Seetõttu on meie digipädevused ja meediakirjaoskus muutunud olulisemaks kui kunagi varem. Tänavu 9. veebruaril tähistatav turvalise interneti päev just nendele teemadele keskendubki.

Eestis on turvalise interneti päeva fookuses kriitiline mõtlemine ja valeinfo äratundmine. Kuigi tundub, et internetis teeb vale tiiru ümber maailma, enne kui tõde saapad jalga saab, tasub meeles pidada, et start võib valel ju parem olla, kuid meist oleneb, millal tõde ta kätte saab. Projekti „Targalt internetis“ eestvedamisel korraldatakse kampaania „Teeme nii, et valel on lühikesed jalad ka internetis“, mille raames jagatakse eri meediumites teavet, kuidas info usaldusväärsust hinnata ning võimalikku valeinfot ära tunda. Ka selles ajakirjas Märka Last käsitlevad seda teemat mitmed artiklid.

9. veebruaril, turvalise interneti päeval korraldavad Lastekaitse Liit, Harno ja TalTech veebikonverentsi „Infoühiskond, eetika ja vastutus“, mille esimene osa keskendub eetilistele küsimustele internetikasutuses ning teise osa fookuses on valeinformatsioon, sellega seonduvad probleemid ja küsimus, kuidas harida noort vastutustundlikuks infoühiskonna liikmeks.

Jaanuaris tegime lasteaedadele, koolidele ja noortekeskustele juba traditsiooniks saanud üleskutse turvalise interneti päeva tähistamiseks. Selleks korraldame veebruaris lastele ja noortele ning koos nendega interneti- ja nutivahendite kasutamisega seotud teemade üle arutamiseks vahvaid üritusi.

Seekord kaasasime ka raamatukogusid. Heade ideede saamiseks panime kokku „Turvalise internet päeva tähistamise inspiratsioonikogumiku 2021“, kuhu koondasime uuemad teavitusmaterjalid ning huvitavamad ettevõtmised. Lasteaiad, koolid, noortekeskused, huviringid ja raamatukogud, kes on oma turvalise interneti päeva või nädala üritustest teada andnud, kantakse Eesti kaardile.

Kõikidel 4.–12. klasside õpilastel on võimalus veebruarikuu jooksul osa võtta meemikonkursist „Päriselu internetis vs kujutlus“, mille raames oodatakse plakatlikke meeme. Teemadeks on sõprus ja kuulsus internetis, distantsõpe ja turvalisus ning IT-ametid ja päriselu.

lates 9. veebruarist on 1.–6. klasside õpilastel võimalus ennast proovile panna kastist välja mõtlemise nuputamisvõistlusel KüberNööpnõel. Võistluse ülesanded on seotud loogika, tähelepanu ja krüptograafiaga, mis annavad head eeldused olla hiljem edukas küberturbes. Võistlus toimub nii Eesti kui ka vene keeles. Turvalise interneti päeval alustab taaskord ka KüberPähkli uuring, mis seekord on suunatud lihtsustatud õppekavaga klassidele ja koolidele. Fookuses on erinevad digitaalse ohutuse ja küberkaitse teadmised. Rohkem infot leiab lehelt www.kyberpahkel.ee.

Kooliaasta alguses toimus projekti „Targalt internetis“ raames õpilasvõistlus „Valede jaht“, mille käigus noored üle Eesti püüdsid kinni sadakond valet. Parimate tööde põhjal koostati Harno eestvedamisel turvalise interneti päevaks valede jahi e-test, mis koosneb selgitavatest tekstidest, enesekontrollitestidest ning viidetest kasulikule materjalile. Materjal on mõeldud kasutamiseks kõikidele teemast huvitatutele. Kuigi võistlus sai läbi ja test on loodud, siis valede jaht jätkub. Rohkem infot lehel www.targaltinternetis.ee/valedejaht.

Turvalise interneti päeval ilmub ka see Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last erinumber „Targalt internetis“, kuhu on koondatud temaatilised artiklid, mis seekord on seotud peamiselt distantsõppega seotud väljakutsetega, kriitilise mõtlemise ja valeinfo äratundmisega ning noorte kaasamisega.

Turvalise interneti päeva raames saab maailmas toimuvast lugeda lehel www.saferinternetday.org.

Turvalise interneti päeva tähistamise INSPIRATSIOONIKOGUMIK 2021