Ühiskondlik allakäiguspiraal

Ville Ränik
veebikonstaabel

Ühelt poolt on igati tõsi, et 21. sajandi tehnoloogia koos interneti hea kättesaadavusega pakub mitmeid võimalusi nii enesearenguks kui ka mugavama argielu elamiseks. Teiselt poolt on enamasti veebimaailm seotud meelelahutusega, mida kiputakse tarbima lausa tundide viisi päevas. Mõõduka ja teadliku tarbimisega ma probleemi ei näe, kuid kuhu tõmmata piir?

Negatiivsete trendidena toon välja pealiskaudse suhtumise info päritolusse ja tõsiseltvõetavusse ning näen, et sotsiaalmeedia liigtarbimine tekitab puudujääke reaalsustajus ja tekitab taandarenguid elementaarsetes suhtlusoskustes. Sotsiaalmeedia on teatud juhtudel kui katalüsaator, mis kiirendab ühiskondlikku kõlbelist laostumist, kuna laia kõlapinna saavad õelad mõtted, vulgaarne eneseväljendus ning muud ebaväärikused.

Sotsiaalmeedias sellise sisu pidev levik ning inimeste puudulik võime mõista, et nende tegevus on ka kellelegi (halvaks) eeskujuks paneb meid olukorda, kus seatakse kahtluse alla edasiste generatsioonide digipädevus ja üleüldine kvaliteetse ühiskonna jätkusuutlikkus. Oma rolli mängib siin asjaolu, et eestlase jaoks negatiivne ja halb on sageli esile tõstetum ning seda märgatakse rohkem kui positiivset või head.

Märgiline on asjaolu, et inimesed väljendavad ennast tihti sotsiaalmeedia vahendusel tunduvalt vastikumalt, kui nad näost näkku suheldes julgeksid. Vahetu suhtluse puudumine koos anonüümsust tagava kasutajanimega tekitavad julgust ja panevad aluse ebainimlikule eneseteostusele.

Siinkohal on oluline mõista, et käitumine näiteks tänavapildis ja veebis ei tohiks olla erinev. Kui me hakkame käituma tänaval ühte moodi ja veebis teist moodi, siis me lihtsalt lõhestame enda isiksust ning tekitame juurde psühholoogilisi probleeme, mille all kannatavad omakorda edasised põlvkonnad.

Ühiskonnana peame õppima väärtustama positiivset ning selle kaudu paraneb tasapisi ka muu. Hea eeskuju leidmine võib digiajastul parajalt keeruline olla, muuhulgas pole k09ahjuks kuigi palju sobivaid näiteid võtta ka rohkesti pildis olevate poliitikute ridadest.

Laulukaare all näime esmapilgul päris ühtse rahvana. Teen ettepaneku üritada olla sama ühtne ka küberruumis. Hea eeskuju puudumisel ei jää üle muud, kui olla ise heaks eeskujuks.

 


Loe kogu Märka Last veebiajakirja “Targalt internetis” eriväljaannet, mis 9. veebruaril toimuva turvalise interneti päeva puhul ilmus. 

Vaata ka turvalise interneti päeva tähistamise Inspiratsioonikogumikku ja loe lisaks www.targaltinternetis.ee