Lastekaitsepäev on tänavu esmakordselt riiklik tähtpäev ja lipupäev

Riigikogu võttis 12. novembril 2020 vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga ning lisati see lipupäevade loetellu. 2019. aasta lõpus Lastekaitse Liidu poolt Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele saadetud ühispöördumisele kirjutasid alla 19 lapse õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni.

Esmakordselt saatis Lastekaitse Liit sellekohase arvamuse põhiseaduskomisjonile 2018. aasta kevadel ning lastekaitsepäeva tähistamise traditsioon jõudis liidu eestvedamisel Eestisse juba 90ndate alguses.

“On tähelepanuväärne, et riigikogu jõudis selle olulise otsuseni just lapse õiguste kuul,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Tema sõnul on jõustuv seadus kinnitus sellele, et igaüks meist märkab nii oma kui võõrast last ja kõik koos toetame tema arengut ja kasvamist toimetulevaks ning tegusaks kodanikuks.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 riigikogu liiget, mille tulemusel on Eestis tänaseks 15 riiklikku tähtpäeva, 11 riigipüha ning üks rahvuspüha. Lipupäevi on nüüd aastas 17.

Seekordse pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu algatasid valitsus, riigikogu liikmed Jüri Jaanson, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaev, Annely Akkermann, Kaja Kallas, Liina Kersna, Vilja Toomast, Yoko Alender, Andrus Seeme ja Andres Sutt ning sotsiaaldemokraatlik erakond.

Lastekaitsepäev ja lapse õiguste konventsioon 

90ndatel Lastekaitse Liidu eestvedamisel alguse saanud 1. juuni kui rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine laienes kiiresti üle Eesti ning on muutunud mitmel pool pikaajaliseks traditsiooniks. Nii näiteks toob üle 25 aasta tagasi Lastekaitse Liidu ja Tallinna loomaaia koostöös algatatud lastekaitsepäeva tähistamine pered ja lapsed 1. juuni puhul endiselt loomaaeda kokku. 

Lapse õiguste kuud tähistatakse novembris seetõttu, et 20. novembril 1989 võeti vastu ÜRO lapse õiguste konventsioon, mille ühe põhimõtte järgi tuleb igale lapsele seaduste ja kõigi teiste vahenditega kindlustada eriline kaitse, tagada võimalused igakülgseks füüsiliseks, vaimseks, kõlbeliseks ning sotsiaalseks arenguks. Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal.

AJAJOON
06.05.20 – HEA UUDIS: lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev
27.10.20 – Veel üks samm ning lastekaitsepäev on riiklik tähtpäev ja lipupäev
06.05.20 – Head uudised: põhiseaduskomisjon toetas vanavanemate- ja lastekaitsepäeval lipu heiskamist
30.12.19  – Ettepanek muuta lastekaitsepäev lipupäevaks
25.04.18 –  Lastekaitse Liidu arvamus Riigikogu põhiseaduskomisjonile: Lastekaitsepäeva, 1. juuni, kuulutamisest riiklikuks tähtpäevaks


30.12.19 Lastekaitse Liidu poolt esitatud pöördumisele kirjutasid alla:

 • Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
 • Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
 • Eesti Lasteaednike Liit
 • Eesti Lastearstide Selts
 • Eesti Lasterikaste Perede Liit
 • Eesti Linnade ja Valdade Liit
 • Eesti Noorteühenduste Liit
 • Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
 • Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • MTÜ Igale Lapsele Pere
 • MTÜ Lastekaitse Liit
 • MTÜ Oma Pere
 • SA EELK Perekeskus
 • SEB Heategevusfond
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Sotsiaalministeerium
 • Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
 • Vabaühenduste Liit

  Suur AITÄH kõigile, kes on kaasa elanud, kaasa mõelnud ja kaasa aidanud!

 

Päise pilt: Erik Peinar, Riigikogu Kantselei