Üheskoos „Kiusamisest vabaks!“ tunnikavadega turvalisema (digi)keskkonna suunas

Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe
Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorid 


MTÜ Lastekaitse Liidu juhitud programmi „Kiusamisest vabaks!“ meeskond koostab juba teist õppeaastat järjest programmiga liitunud koolieelsetele haridusasutustele ning üldhariduskoolidele eesti- ja venekeelseid tunnikavasid, mille fookuses on iga kuu üks oluline tähtpäev. Tähtpäevade valikut tehes oleme arvestanud sellega, et valitud päevad oleksid kooskõlas programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärkidega ja aitaksid kaasa kiusamisvaba haridustee rajamisele.

Veebruaris kutsuvad tunnikavad üheskoos tähistama 8. veebruaril toimuvat ülemaailmset turvalise interneti päeva. Nii koolieelsete lasteasutuste kui ka üldhariduskoolide tunnikavades kirjeldatud aktiivsed ja lõbusad mängud, juhendid aruteludeks ja prinditavad materjalid on suunatud rühma ja klassi koosolemisrõõmule, aga ka eneseanalüüsiks ning abistavaks materjaliks, et oma emotsioone eakohaselt teadlikustada ja juhtida. Nii nagu igas programmi metoodilises materjalis oleme ka tunnikavadesse lisanud praktilisi vahendeid ja mõtlemisainet last ümbritsevatele täiskasvanutele, sest ei tasu alahinnata just lapsevanemate ja õpetajate eeskuju lapse käitumises ja valikute tegemises.

Sõimerühmadele, lastehoidudele ja lasteaedadele mõeldud tunnikavadest võib sel korral leida muu hulgas näiteks „Minu emotsioonide lauamängu”, kus tuntud emoji’le jõudes tuleb lapsel meenutada, millal on tema tundnud end emoji’le vastavalt ehk rõõmsalt, kurvalt, üllatunult, hirmunult jne. Esmapilgul lihtne mäng, kuid õpetab lastele olulist asja – märkama kõiki enda ja teiste emotsioone ning andma nendele nimetusi ehk neid teadvustama. „Kiusamisest vabaks!” on seisukohal, et kui inimene oskab teadvustada oma emotsioone ja saab aru, mis temaga toimub, saab ta ka neid juhtida nii, et haiget ei saa tema ise ega teised.

Veel üks tunnikava harjutus on Mina internetis”, kus iga laps saab õpetaja poolt välja prinditud arvutile joonistada ennast internetis – tegemas just seda, mida talle kõige enam seal teha meeldib. Meisterdamise lõpus saab iga laps „Kiusamisest vabaks!“ hea tavana võimaluse Sõber Karule ja oma rühmakaaslastele jutustada, mis on pildil ja miks just see tegevus talle internetis enim huvi pakub. Selline harjutus annab õpetajale ja lastele võimaluse üksteist ära kuulata, leides kaaslaste harjumustes sarnasusi enda omadega ja erinevusi neist, aga ka arutada lastega interneti kasutamise häid tavasid, näiteks mõistlikkust ajakasutust, lapsesõbralikku sisu, piltide ja videote jagamise reegleid ning seda, et käitumine internetis ei erine päriselu reeglitest.

Üldhariduskoolide tunnikavadest leiavad meelepäraseid tegevusi nii I kui ka II ja III kooliastme õpilased. Oleme pööranud tunnikavades tähelepanu sellele, kuidas saaks kasutada ära metoodilises kohvris olevaid vanu ja tuttavaid õppevahendeid just selle tähtpäeva tähistamiseks. Nii näiteks pakume ühe võimalusena kasutada Kiusamisest vabaks!” väärtuste plakateid, et kanda koos õpilastega ühiselt plakatitele võimalused, kuidas internetis suheldes olla rohkem sallivamad, hoolivamad, austavamad ja julgemad.

Mõistagi oleme koostanud ka uusi vahendeid, mis looksid nii õpetajale kui õpilastele võimalusi uuteks aruteludeks ja põnevateks väljakutseteks. Töölehtedelt ei puudu ka programmi sümbol Sõber Karu, kes suhtleb oma Sõbra Koeraga interneti teel, kuid millest täpselt, see jääb juba iga õpilase enda otsustada. Vestluse üheks võimalikuks ideeks võib õpilastele pakkuda välja, et Sõber Koer on hädas, sest keegi on pannud temast internetti pildi, mida ta ei soovi seal näha, ning õpilane peab mõtlema välja kaks nõuannet, mida Sõber Karu selles olukorras anda võiks.

Veidi vanematele õpilastele oleme tõmmanud paralleeli mängupuldiga teleka- või arvutimängu mängimise ja enesekontrolli vahel. Puldiga mänge mängides saab ju iga õpilane kontrollida tegelaste samme ja reageerimist tekkinud olukordadele – lisada vajadusel kiirust, kasutada tööriistu või kutsuda endale abilisi. Küll oleks hea, kui saaksime ka ise raskel või ärritaval hetkel puldi abil aja peatada ja enda tegevust kontrollida, et me ei teeks oma käitumisega endale ega teistele enda ümber haiget. Töölehte täites saabki iga õpilane mõelda nendele „nupukestele”, mis aitavad reaalses elus iseendal rahuneda ja oma tunnetega paremini toime tulla.

Tunnikavad on nähtavad kõigile programmiga „Kiusamisest vabaks!“ liitunud haridustöötajatele koduleheküljel www.kiusamisestvabaks.ee. Tunnikavade autorid on õpetajad Saskia Muru ja Jaanika Teder.

Tuletame meelde, et programmiga „Kiusamisest vabaks!“ saavad liituda kõik koolieelsed haridusasutused ja üldhariduskoolid üle Eesti. Programmi viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Rohkem hoolivust, julgust, austust ja sallivust nii digi- kui reaalmaailma!