Turvalise interneti päev 2022 – arendame laste ja noorte digipädevust

Kerli Valner
projekti Targalt internetis teavitustöö koordinaator, MTÜ Lastekaitse Liit


Kas sina tead, et just sina võid maailma paremaks muuta? Kui sa märkad sotsiaalmeedias midagi, mis teeb sulle või kellelegi teisele haiget, siis anna sellest teada.

  • Paari klõpsuga saad anda teada veebikeskkonnale, et tegemist on sobimatu sisuga.
  • Paari sõnaga saad jagajale endale anda teada, et tegemist on sobimatu sisuga.
  • Paari lausega saad anda teada oma sõbrale või vanematele.
  • Paari klõpsuga saad anda teada sellest ka veebipolitseinikule.

Keegi ei tohi jääda oma murega üksi. Esimene samm on sellest teada andmine. Ära jää lootma teistele, vaid ole ise see, kes need klõpsud teeb!

Nii kõneleb M. Punak Targalt internetis koolitunni „Kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta“ tervitusvideos, mida näidatakse tänase turvalise interneti päeva puhul nii mõneski koolis ja noortekeskuses.

Käesoleva aasta turvalise interneti päeva fookuses on märkamine, hoolimine ja teavitamine. Oluline on toetada ja arendada laste digimaailma mõistmist ning hakkama saamist sealsete ohtudega. Selleks oleme loonud mitmeid teavitusmaterjale.

Uued teavitusmaterjalid

Lasteaedade teavitusmaterjali fookuses on digipädevust arendavad mängud, töölehed ja vestlused, mida lasteaiaõpetajad saavad vastavalt vajadusele või esile kerkinud teemadele lasteaias kasutada. Paljude mängude mängimiseks ei ole üldse ekraane vaja. Näiteks vana hea telefonimängu käigus saab sosistada sõna „internet“ ning pärast üheskoos lastega arutada, mis asi see on, mida selle kasutamisel teadma peaks jne. 

Kooli teavitusmaterjal keskendub sellele, kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta. Oleme loonud eesti- ja venekeelsed slaidid koos juhistega, mida saavad tunnis kasutada nii vanemate klasside õpilased kui ka õpetajad.
Tunni fookuses on:
– miks on oluline teavitada, kui internetis on midagi juhtunud;
– kuidas blokeerida ja raporteerida;
– kuidas tõendusmaterjale võtta;
– kust saab nõu ja abi.

Eestikeelse tunni tervitusvideo on tehtud Maarja Punaku poolt ning venekeelne tervitusvideo Jana Frolova poolt.

Oleme koostanud peamiste suhtluskeskkondade nagu TikTok, Instagram, Facebook, Whatsapp, Snapchat juhised, kus on kirjas, kuidas kontot privaatseks muuta ning kuidas vajadusel veebikeskkonda teavitada. Juhised leiab: https://noor.targaltinternetis.ee/sotsiaal-vorgustikud/.

Anu Baum, Tallinna Tehnikaülikoolist on koostanud juhise „Küberjuhtumi korral tõendite võtmine“, kust leiab näiteid, mida peab tõendite võtmisel arvestama ning milline on asjakohane tõend. Juhise leiab: https://www.targaltinternetis.ee/kool/.

Teavitusüritused

Käisime ka ise jaanuari lõpus Pirita Majandusgümnaasiumis viiendikele seda koolitundi läbi viimas ning võin öelda, et tunnid olid harivad ja meeleolukad ning õpilased nutikad ja aktiivsed kaasa rääkima. Kasutatakse juba mitmeid erinevaid sotsiaalmeedia platvorme ning mõned õpilased on varem ka keskkonda teavitanud (raporteerinud, ingl report), kui näiteks mõnes mängus on keegi reeglite vastu eksinud.

Jaanuari viimasel nädalal tutvustasime uusi õppematerjale veebiseminaride kaudu ka koolidele ja lasteaedadele. Kõikidel huvilistel on võimalik salvestustega tutvuda: https://www.targaltinternetis.ee/veebiseminarid/. Rõõm oli näha, et lasteaedade veebiseminari vastu oli väga suur huvi, sinna registreerus üle 200 inimese. Loodame, et uued mängud ja õppematerjalid leiavad laialdast kasutust vähemalt õppeaasta lõpuni ning aitavad toetada ja arendada laste digimaailma mõistmist ning hakkama saada sealsete ohtudega.

Tegime taaskord juba traditsiooniks saanud üleskutse koolidele, lasteaedadele ja noortekeskustele arendada laste digipädevust, korraldada laste ja noortega veebruaris temaatilisi üritusi ning seeläbi  tähistada ka turvalise interneti päeva. Harno kaudu saatsime välja „Targalt internetis“ uudiskirja 2022. Meil on hea meel, et mõned asutused jagavad oma tegemisi ka meie veebilehel. Klõpsates kaardil, näete Eesti kaardil üritusi, millest on meile www.targaltinternetis.ee kaudu teada antud. Turvalise interneti päevaks oli oma üritusest teada andnud juba 90 asutust, kus osaleb üle 11000 lapse ja noore üle Eesti. Ootame teateid teie üritustest kuni veebruari lõpuni.

Turvalise interneti päeval, 8. veebruaril kutsume lapsevanemaid, õpetajaid ning teisi lastega või laste heaks töötavaid spetsialiste veebiseminarile “Probleemsed olukorrad, millega lapsed ja noored internetis kokku puutuvad. Kuidas aidata ja toetada?”. Veebiseminaril käsitletakse juhtumeid, mis on jõudnud veebipolitseinike, lasteabitelefoni ja õpetajateni. Seminaril esineb veebipolitseinik Andero Sepp, kes annab ülevaate, millistes olukordades on lapsed ja noored abi vajanud. Lasteabitelefoni esindaja räägib juhtumitest, mis on nendeni jõudnud, ning samuti arutatakse, kuidas kool saab toetada õpilasi internetis kogetud probleemide puhul.
Veebiseminar algab 8. veebruaril kell 18.00 ning on alates 9. veebruarist järelvaadatav Targalt internetis veebilehel.

Ka meie noored on aktiivsed olnud. Näiteks Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud Aveli (14) ja Alide (14) osalesid sügisel Better Internet for Kids rahvusvahelises noortepaneelis ning tänu sellele oli Avelil hea võimalus jaanuaris intervjueerida Euroopa Komisjoni asepresidenti Dubravka Šuica-t ja Euroopa Komisjoni volinikku Thierry Breton-it ning arutada ning arutada digimaailma tuleviku üle.

Turvalise interneti päeval on nii Eestis kui ka mujal maailmas toimumas palju põnevaid temaatilisi üritusi. Tänavu tähistatakse seda päeva juba 200 riigis. Kellel huvi, siis SIIN saab tutvuda tänavuste kampaaniate ja üritustega üle maailma.

Ka käesolev ajakiri Märka Last pakub põnevat ja harivat lugemist. Ajakirjas käsitletakse heaks eeskujuks olemise tähtsust, digiprügi temaatikat, andmestumist ja lapsepõlve, nutiseadme kasutamist koolides, valeinfoga kokku puutumist jpm. Head lugemist! 😊