Presidendi roosiaias selgusid tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” võitjad

Kristina Kukk
Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- ja koostöökoordinaator


Vabariigi president Alar Karis ja õiguskantsler Ülle Madise õnnitlesid lastekaitsepäeval presidendi roosiaias tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” tänavusi võitjaid. 

Tänavu märtsis kuulutas kaheksa laste heaolu väärtustavat ogranisatsiooni välja kandideerimise tunnustusauhinnale “Lastega ja lastele”, et tänada ja austada inimesi ning organisatsioone, kellede uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil. Oma kandidaadi said kolme eri kategooriasse – „Lapse suur tegu“, „Muutuste looja“ ja elutööpreemia – esitada kõik soovijad.

„21. sajandil tuleb pidada kangelasteks neid tegijaid, kes suudavad oma tegude kaudu näidata lastele ja noortele rahu, headust ja sallivust. Üheks oluliseks kangelase tunnuseks on ka koos laste ja noortega tegutsemine. Selleks võib olla samuti mõni noor tuleviku suunanäitaja, kes juba praegu on teistele päriselt eeskujuks, sõltumata oma vanusest,“ märkis toona Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär ning kutsus üles leidma ühiskonnast kangelased, sest tema arvates aitavad just nemad inspireerida rasketel aegadel kõige targemat rahvast.

Kokku esitati tänavu 83 taotlust, neist 54 “Muutuste looja”, 19 elutööpreemia ja kümme “Lapse suur tegu” kategooriatesse. Aprilli keskel toimus Õiguskantsleri Kantseleis žürii koosolek, kus valiti välja käesoleva aasta laureaadid. Kõrvuti täiskasvanutega osalesid hääletamises ka lapsed, neist neli Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud. On märkimisväärne, et lisaks eelmainitud kategooriatele valis lastest ja noortest koosnev komisjon välja ühe kandidaadi, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks pidasid, et anda endapoolne tunnustus.

Lastekaitsepäeval, mis on alates 2021. aastast lipupäev, õnnitlesid Eesti Vabariigi president Alar Karis ja õiguskantsler Ülle Madise presidendi roosiaias tunnustusauhinna “Lastega ja lastele” tänavusi võitjaid.

Lapse suur tegu

Tunnustuse kategoorias “Lapse suur tegu” sai Kurtna kooli 5.b klassi õpilane Carin-Anett Männik, keda iseloomustatakse imelise, suure südamega koolitüdrukuna, kes on aastaid toetanud vähihaigeid lapsi. Iga aasta jõuluperioodil küpsetab ta muffineid, et nende müügitulust aidata ja tuua rõõmu haiglas olevatele vähihaigetele lastele. Mullu küpsetas ta üksinda, oma taskurahast soetatud toiduainetega üle 500 muffini, millede müügitulust soetatud kingituste üle tundsid rõõmu kõik Tallinna Lastehaiglas ja Tartu Ülikooli Kliinikumi hematoloogia-onkoloogia osakonnas viibivad vähihaiged lapsed.

Muutuste loojad

Tunnustuse “Muutuste looja” sai füüsik ja teaduse populariseerija Aigar Vaigu, kes on juba 12 aastat olnud menuka ETV saatesarja “Rakett 69” saatejuht ja kohtunik. Lisaks on ta kolm aastat juhtinud ETV2 väiksematele lastele teadust tutvustavat saadet “Magus molekul”. Mullu avas Aigar Vaigu koos ettevõtja Taavi Kotkaga haridus-elamuskeskuse Rakett69 Teadusstuudiod, kus on teadust avastamas käinud juba üle 10 000 õpilase. Ta on ka Rakett69 õpihuvilaagrite korraldusrühma liige. Aigar Vaigu motoks on, et meie tuleviku kvaliteet oleneb meie hariduse kvaliteedist. Oma tegevusega on ta ise andnud suure panuse kvaliteetse tuleviku loomisesse.

Teise muutuste looja tiitli sai Maarjamaa Hariduskolleegiumi juht Pille Vaiksaar, kinnise lasteasutuse teenuse arendamise üks peamisi võtmeisikuid kogu riigis. Oma töökarjääri jooksul on ta panustanud kõige haavatavamate õiguste kaitsesse nii praktiku kui juhina. Viljandis ehitas ta üles lapsekeskse perekodu, hiljem arendas haridus- ja sotsiaalvaldkonda ministeeriumides töötades. Viimased viis aastat juhtis ta Maarjamaa Hariduskollegiumit. Pille Vaiksaare motoks on: „Uus päev, uus võimalus!“ ning tema fookuses püsivad alati laps ja tema huvid. Ta on mõjutanud sadu lapsi, peresid ning oma väärika käitumisega ka mitmete spetsialistide hoiakut.

Elutööpreemia

Elutööpreemia laureaadiks sai tänavu MTÜ Maria ja lapsed perekodu looja Maria Minhof, hoolduspere ema alates 2000. aasta algusest. Tänaseks üle 50 kasulapse üles kasvatanud peres on turvapaiga leidnud lapsed, kes justkui pole mujale sobinud, keda korduvalt paigutati ühest elukohast teise ning kes on vajanud oma ellu just seda ühte kindlat inimest, kes päriselt usub ja tahab olla toeks. Tema eestvedamisel loodud MTÜst on tänaseks kujunenud tunnustatud organisatsioon, mis panustab meie laste ja perede heaollu igapäevaselt. Aktiivse kasuperede tugigrupi liikmena ta hoolib ja on alati valmis välja astuma abivajajate eest, mõtlemata seejuures kunagi omakasule.

Laste- ja noortežürii tunnustus

Laste- ja noortežürii lemmikuks valiti tänavu ettevõte ALPA Kids OÜ, mis loob koos Eesti õpetajatega 3–8-aastastele digiõppemänge, kus saab õppida tähestikku, kujundeid, loodust jpm eesti keeles ning kohaliku kultuuri näidete abil. Mänge on üle 60, neist suur osa tasuta. ALPA seisab selle eest, et aeg, mida laps nutiseadmes veedab, oleks hariduslik ja õpetlik ning, mis peamine – eestikeelne. Mängud on loodud üheskoos õpetajate ja teaduritega ning lõimitud ekraaniväliste tegevustega. ALPA Kids mängudel on üle 60 000 kasutaja, sh üle 300 Eesti haridusasutuse. Ukrainast saabunud peredele, kes soovivad liituda Eesti haridussüsteemiga ja õppida eesti keelt, pakub meeskond rakendust tasuta ja soovijaid on juba palju.

Tunnustusauhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.

Tunnustusauhinna statuudi ja seniste laureaatide kohta leiab teavet õiguskantsleri kodulehelt.