Juhtkiri. Toolimäng uutmoodi – kõik on võitjad!

Varje Ojala
Juhatuse liige,
MTÜ Lastekaitse Liit


 

Arvan, et meile kõigile on juba lapsepõlvest saati tuttav üks mäng, mida vahel ka täiskasvanud oma pidudel lustivad. Põrandale sõõri seatakse vähem toole kui mängijaid. Muusika saatel käiakse ringiratast ja kui see katkeb, peab igaüks endale kiiresti vaba istme leidma. Kes ilma jääb, langeb mängust välja. Seejärel võetakse taaskord üks tool vähemaks. Ikka nii, et kohti oleks vähem kui inimesi, ja jälle jääb keegi istmeta. Igaüks on enda eest väljas. Võidab see, kes leiab endale koha viimasel toolil, üksi.

Programmis “Kiusamisest vabaks!” mängitakse aga toolimängu uutmoodi. Algab kõik nagu enne: ringi  seatud toole on vähem kui mängijaid. Käiakse ringiratast ja muusika vaikides tuleb kõigil kähku istuma pääseda. Uutmoodi on aga võimalus toolist ilma jäänul istuda kellegi kõrvale või lausa sülle. Endistviisi on  ka see, et iga uue tiiru järel võetakse toole ükshaaval vähemaks, kuni alles jääb vaid üks ja viimane. Kõigil tuleb sellele mahtuda selviisil, et üksteist toetatakse. Ja kõik on võitjad!

Just niisugune üksteisele toeksolemine on tähtis ka igapäevelus. Meie kõigi panuseks, eesmärgiks ja  hooleks peaks olema, et keegi ei jääks üksi, kõrvale, tõrjutuks. Igaüks meie hulgast peab olema hoitud ning toetatud, ja seda nii eraisiku, organistatsiooni kui ka riigi tasandil. 

Sihtasutuses Poliitikauuringute Keskus Praxis valmis aastal 2022 Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  tellitud uuring “Kiusamist ennetavate ja vähendavate sekkumiste tõhusus ning haridusasutuste kogemused nende rakendamisel“. Uuriti Eestimaa koolide kogemusi kiusamisennetuse ja väärtuskasvatuse  programmide rakendamisel, sekkumiste tõhusust ning õpilaste ja õpetajate hoiakuid.

Ilmnes, et  kiusuennetuse üheks osaks on kindlasti konkreetsete metoodikate kättesaadavus, aga sama suurt  tähelepanu nõuavad ka õpetajate taseme- ja täiendkoolitus, koormus, töökorraldus, vastutuse jaotumine kooliturvalisuse tagamisel. „Kiusamisest vabaks!“ projektimeeskond jagab seda arvamust: koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga loob programm koolidele soodsad tingimused tegelemaks väärtuskasvatuse ja kiusamise ennetamisega. Samas on oluline, et parima tulemuse saavutamiseks laste  heaolu nimel vaadataks riigi tasemel üle õpetajate hõivatus ja töökorraldus, nende vaimse tervise kaitse,  maksimaalne õpilaste arv klassides, tugispetsialistide kättesaadavus ja kvalifikatsioon.

Kokkuvõttes on see sama mis toolimäng uutel tingimustel: selleks, et keegi ei jääks kõrvale, peame kõik mahtuma ühele toolile. Üksteist toetades saab see võimalikuks.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” uudsest toolimängust, Praxise uuringust ja paljudest muudest olulistest teemadest saate lähemalt lugeda ajakirja “Märka Last” 2022. aasta sügise erinumbrist

Soovin kõigile sõbralikku ja edukat uut kooliaastat!

 

Vaata artiklit “Juhtkiri. Toolimäng uutmoodi – kõik on võitjad!” ka Märka Last veebiajakirjas.