Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorite juhtkiri

Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaatorid


 

„Kiusamisest vabaks!“ alustab uut, 2022/2023. õppeaastat

Õnnitleme kõiki Eestimaa lastehoide, lasteaedu ja kooliperesid uue, 2022/2023. õppeaasta alguse puhul ja soovime, et igas haridusasutuses valitseksid hoolivus, sallivus, julgus ja austus! Soovime Eestimaa lastele õnnelikku ja turvalist lapsepõlve, lastevanematele jõudu olla tark vanem ja hoolivust nii enda kui ka lähedaste vastu. Õpetajatele soovime tervist, jaksu, selgelt väärtustatud ja märgatud positsiooni ühiskonnas.

Tänu Haridus- ja Teadusministreeriumi toetusele jätkab „Kiusamisest vabaks!“ meeskond uuel õppeaastal igapäevast tööd, et kõigil programmiga liitunud lasteaedadel, lastehoidudel ja koolidel oleks võimalus osaleda koolitustel, viia ellu programmitegevusi, kasutada nii olemasolevaid kui alles loodavaid metoodilisi vahendeid ning teavikuid kiusamise ennetamise toeks. Enda poolt teeme kõik, et „Kiusamisest vabaks!“ kasutus haridusasutustes oleks lihtne, kvaliteetne ja stressivaba. Nii nagu varasematel õppeaastatel ei keskendu programmimeeskond jätkuvalt oma töös sõnale „kiusamine“, vaid hoiab fookuses positiivse ning sõbraliku haridusasutuse keskkonna kujundamist. 

Tegelemaks teaduspõhiselt ja süsteemselt väärtuskasvatamisega, soovitame seni veel kiusamisvastaste programmidega liitumata haridusasutustel leida endale meelepärane toimimiskava, mis oleks abiks ja toeks just Teie asutusele. Lisaks Lastekaitse Liidu programmile „Kiusamisest vabaks!“ töötavad koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kiusamisvaba haridustee nimel SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Õpilasesinduste Liit ja MTÜ Peaasjad.

 

Vaata artiklit “Programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorite juhtkiri” ka Märka Last veebiajakirjas.