Koolirahu linn 2022/2023. õppeaastal on Paide

Annika Silde
Lastekaitse Liidu projektijuht


 

Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja juba enam kui 20 aastat, alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu.

Koolirahu eestvedaja on alates 2008. aastast Lastekaitse Liit, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Koolirahu koostööpartnerid on Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Õpilasesinduste Liit, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Sihtasutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Vaikuseminutid. Koolirahu tegevuste elluviimist ja mõtteviisi propageerimist toetavad paljud lapse heaolu eest seisvad organisatsioonid üle Eesti.

Varasemalt on koolirahu kuulutatud välja järgnevates Eestimaa paikades: Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Hiiumaal, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Narvas, Võrus, Keilas.

2022/2023. õppeaasta pidulik koolirahu väljakuulutamise tseremoonia toimub Paides, mille raames allkirjastatakse üle-eestiline koolirahu leping.

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala sõnul peaks koolirahu olema mõtteviis ja ellusuhtumine, mida hoitakse südames kogu õppeaasta vältel. “Koolirahu, nagu ka sisemine rahu, algab meist endist: igast lapsest ja täiskasvanust, perest, aga ka kogukonnast. Seda ei saa lihtsalt anda, vaid see tekib koostegemise rõõmust ja teineteise mõistmisest. Koolirahu algab südamest ja seda toredam on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames, Paides,” ütleb Ojala.

Paide on Eestimaa süda ja sellest inspireerituna on koolirahu selleaastane slogan “Koolirahu südames.” Omajagu sümboolne on ka kooliõpilaste ühine rongkäik Paide südalinnast Vallimäele, kus toimub tseremoonia ja ka kontsert.

Paide abilinnapea Piret Moora: “Paide linn plaanib koolirahu linna tiitlit terve aasta auga kanda ning levitada koolirahu head sõnumit. Kaasame sellesse kõik koolid ning kogukonnad nii linnas kui ka külades. Nii mitmedki sündmused toimuvad Paides uuel õppeaastal koolirahu egiidi all. Ootame kõiki 1. septembril Paidesse, kus korraldame toreda avaürituse – lisaks koolilaste rongkäigule ning lepingu allkirjastamisele astub üles noorte lemmik Villemdrillem. Oleme koolirahu aasta saabumise üle/pärast Paidesse väga elevil!”

 

* * *


Koolirahu – see on kokkulepe, mille eesmärgiks kogu koolipere jaoks on kool, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsia

Koolirahu valitseb koolis, kus

* õpitakse tundma end ja oma kaaslasi,
* on sõbralik, salliv ja austav õhkkond,
* erinevused on rikkuseks,
* saab avaldada oma mõtteid ja tundeid,
* on ühtekuuluvus,
* keegi pole tõrjutud,
* arusaamatustesse suhtutakse rahulikult ja lahendusi otsivalt,
* hinnatakse õpilaste omaalgatust,
* kaasatakse õpilasi kooli igapäevategemistesse,
* õpilaste ja õpetajate koolimotivatsioon on kõrge.

Eesti koolirahu sümbol – siil. 

Rahvajuttudes ja lastekirjanduses on siil õiglane ja sõbralik, heatahtlikult torisev loom. Koolirahu siil on väljast okkaline, kuid hea südame ja õiglase meelega. Vahel juhtub, et kiiresti sibades torkab ta kogemata teisi. Koolisiil pole kuri, kuigi ta mõnikord ajab okkad turri. See võib juhtuda õigluse ja headuse kaitseks, mitte tigedusest või soovist halba teha.

Kuidas Sinu kool saab liituda koolirahuga?

Selleks, et koolirahu valitseks kogu kooliaasta vältel, on Eesti koolides planeeritud aasta läbi koolirahu-tegevusi, alustades kooliaastat koolirahu lepingu allkirjastamisega.

Loe rohkem, kus saab kool trükkida endale koolirahu lepingu: koolirahu.lastekaitseliit.ee

 

Vaata artiklit “Koolirahu linn 2022/2023. õppeaastal on Paide” ka Märka Last veebiajakirjas.