Minu käed on sõbrakäed

Karoliin (Mäetalu) Uusmees
Tallinna Padriku Lasteaed, “Pähklite” rühm, 3-4-aastased lapsed


 

Alates 2021. õppeaasta algusest on meie lasteaia “Pähklite” rühmas tegeldud programmiga “Kiusamisest vabaks!” vähemalt korra nädalas. Lõimime seda nädalateemade ja tähtpäevadega. Alustame karude hommikusel koosolekul, kus kajastame uuele päevale planeeritud teemat. Iga lapse kaaslaseks on väike Sõber Karu ning õpetaja suunab arutelu ja tegevusi Suure Sõber Karuga. Eesmärgiks on arendada lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri, et kõik suhtuksid üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivalt.

Meie rühma laste lemmiklause programmist on: “Kõigiga ei pea sõber olema, kuid kõigiga saab ja peab olema hea kaaslane.” Sellest inspireerituna on rühmareegliks kujunenud moto: “Minu käed on sõbrakäed.” Lapsed teavad, et meie käed kallistavad, paitavad ja aitavad kukkunud sõbral tõusta. Need käed ei löö, ei näpista ega tõuka. Lapsed vajavad positiivseks arenguks häid kaaslasi ja kiusamisvaba elu. 

Mida oleme oma kogemusest õppinud?

Puudutamine on osa laste mitteverbaalsest suhtlusest. Harjutuste raamatus “Seda, keda puudut

atakse, ei kiusata” kirjeldatud tegevused suurendasid sallivust ja sujuvat suhtlust. Paranesid laste iseteadlikkus, eneseväärikus ning vähenes rahutustunne. Laulud ja tantsud arendasid omavahelist sõprust, usaldust ja koostegemisrõõmu. Samuti said lapsed koos tantsides ning paarilisi vahetades üksteisega paremini tuttavaks. Keegi ei pidanud tantsima üksinda. 

Vestluskaardid on avardanud laste mõttemaailma ja sisemust. Ollakse julgemad oma arvamust avaldama ja suudetakse üksteist päriselt kuulata. 

Tunnikavades pakutavad tegevused on olnud väga laiahaardelised ja põnevad. Peale esitluse “Putukate kevadpäev” vaatamist võtsime appi Easi-Scope juhtmevaba mikroskoobi ja uurisime lasteaia õuealal silma hakanud putukaid. 

Programmi vahvad tegevused võimaldavad omavahel lõimida robootilisi vahendeid ning arendada õuesõpet. Õppemängude kaudu on lapsed hästi selgeks saanud matemaatika, värvid, tähed ja tähestiku.

Meie põhisõnumiks on, et lastele tuleb anda tegevusteks, nendesse süvenemiseks aega. 

 

 

Kuidas oleme rahul eesmärgi poole liikumisega?

Aastaga on toimunud lastes märgatav progress. Juba hommikuti lasteaeda tulles oodatakse Sõber Karu tegevusi ja karukoosolekuid. Tahetakse koos laulda, tantsida, mängida. Lapsed on muutunud empaatilisemaks ja ühtehoidvamateks. Loomulikult ei saa väita, et igapäevaseid tülisid ette ei tuleks, kuid neid on jäänud vähemaks. Sellepärast leiamegi, et oleme õigel teel kokkuhoidvama, sõbralikuma ja kiusamisest vabama keskkonnani. 

Vestlusringides on pidevalt kuulaja rolli hoiduvaid lapsi, kes ei soovi ise midagi sekka öelda. Sooviksime, et jõuaksime oma tegevusega ka nendeni, süvendades julgust ja turvatunnet end kaaslastele avada. 

Õpetajatena oleme täheldanud, et tähtis on järjepidevus. Programmi “Kiusamisest vabaks!” tegevusi tuleb korraldada iganädalaselt, vajadusel ja võimalusel ka igapäevaselt, kui rühma keskkond seda vajab.

    

Vaata artiklit “Minu käed on sõbrakäed” ka Märka Last veebiajakirjas.