Programmi „Kiusamisest vabaks!“ lasteaia koordinaatori rollist Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike näitel

Aleksandra Munts-Avajõe 
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koordinaator


 

Ühena esimestest lasteaedadest liitus aastal 2013 Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“ Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike. Sellest ajast alates koordineerib seda õppealajuhataja Svetlana Podtsepajeva. Aastal 2021 hindas Haridus- ja Teadusministeerium lasteaeda programmi kvaliteetse ja pikaajalise kasutamise eest oma tänukirjaga.

Selles lasteaias keskendutakse kiusu vältimisele, tuntakse rõõmu ennetustööst ja väärtuskasvatusest. Personal lähtub oma töös selgest arusaamisest, et tule kustutamisest on palju lihtsam ja efektiivsem õigeaegselt paigaldada suitsuandurid. Igaks uueks õppeaastaks kavandavad rühmaõpetajad õppe- ja kasvatustegevuskavas kiusamisvastase programmi tegevusi. Eraldi kavandatakse ja viiakse ennetustegevusi läbi kord nädalas laste- ehk karukoosolekuna. Sekkumistegevusi korraldatakse koheselt ja jooksvalt probleemolukorra tekkimisel.

Et programmipõhine töö oleks tehtud kvaliteetselt, peab õpetajatel olema regulaarne ja süstemaatiline tagala. Selleks inimeseks ongi Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike Svetlana Podtsepajeva, kes parima ja püsiva tulemuse nimel:

  • motiveerib personali tegelema väärtuskasvatusega ja osalema programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitustel;
  • teavitab personali uutest programmimaterjalidest ja aitab soetada metoodilisi vahendeid;
  • pöörab tähelepanu personali eeskuju rollile haridusasutuses ja tunnustab õpetajaid;
  • külastab regulaarselt kõigi liitunud rühmade „Kiusamisest vabaks!“ lastekoosolekud, annab tagasisidet ja tänab õpetajaid;
  • teavitab lastevanemaid programmitegevustest erinevates rühmades;
  • kajastab programmitegevusi asutusesiseselt lasteaia veebilehel;
  • jagab siseriiklike koordinaatoritega lasteaia programmipõhiseid ettevõtmisi ja saavutusi;
  • korraldab lasteaedade vahel programmipõhiseid kogemustepäevi, et jagada oma kogemust teiste lasteaedadega ja vaadata-kuulata, mida tehakse muudes haridusasutustes.

Svetlana Podtsepajevale teeb rõõmu, et lasteaia personal kasutab innukalt „Kiusamisest vabaks!“ metoodikat ja keskendub laste positiivsete käitumisnormide kujundamisele. Ta on veendunud ettevõtmise õnnestumise võimalikkusesse vaid juhul, kui õpetajad ise usuvad oma võimesse muuta kasvandike lapsepõlv lasteaia igapäevane elu kaudu nende kõige õnnelikumaks ajaks.

“Tunnen uhkust, et meie lasteaia õpetajate prioriteediks on laste heaolu ning ühtekuuluvustunne, et õpetajad teevad oma tööd südamega ja pühendumusega. Nad on nii loovad, hoolivad, nendel on nii palju ideid,”

kommenteerib Svetlana.

Svetlana usub ka, et Sõber Karu on igati õpetajatele abiks ja lastele rõõmuks: „Mina kui õppealajuhataja ja eriti kui väikese lapselapse vanaema olen siiralt õnnelik, kui näen, et lapsed on rahul, rõõmsad, huvitatud ja uudishimulikud, kui nende juurde tuleb Sõber Karu. Kas siis väike või suur – aga alati tekitab ta lastes palju koosolemisrõõmu ja õpetab headust.“ 

Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike toob Sõber Karu tõesti lastele rõõmu ja innustab ühistegevustele: paneb laste jalad tantsima, käed kallistama ja joonistama, pead mõtlema ning häid lahendusi otsima, suud arutlema ja ühistele kokkulepetele jõudma. 

 

Artikkel on koostatud programmi lasteaiapoolse koordinaatori Svetlana Podtsepajeva kommentaaride põhjal.

Fotod pärinevad Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike veebilehelt www.lasteaedpm.edu.ee 

Vaata artiklit “Programmi „Kiusamisest vabaks!“ lasteaia koordinaatori rollist Kohtla-Järve Lasteaia Punamütsike näitel” ka Märka Last veebiajakirjas.