Muusika võlujõud

Birte Harksen
Programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitaja ja õpetaja Islandilt


 

Õppetöös aitab lastega heade suhete loomisele ning nende keskendumisvõime ja motivatsiooni tugevdamisele suurepäraselt kaasa muusika.

Kui meie Islandil tegutsev lasteaed liitus projektiga „Kiusamisest vabaks!“, siis mõistsin, et muusika võib muuta meid rõõmsamaks, suurendada ühtekuuluvustunnet, toetada sotsiaalseid sidemeid ja kaasa aidata kiusamisvaba keskkonna loomisele. Pean seejuures eriti oluliseks ja väärtuslikuks kahte asja. Kõigepealt tuleks leida võimalus siduda iga laul programmi põhiväärtustega: sallivus, austus, hoolivus ja julgus.  Teiseks peab seda seost vahendama nii, et lapsed saaksid samastuda nii isiklikul kui ka emotsionaalsel tasemel: kaasata tuleks nende meel, keha ja vaim. Kasutan selleks kolme põhitegevust: tantsu, liikumist ja lugude jutustamist.

Tants paneb lapsed üsna loomulikul viisil suhtlema. Ühtekuuluvustunne suureneb, kui saadakse osa ühisest rõõmsast kogemusest.

Liikumist saab kasutada lastevahelise sideme tugevdamiseks ja selle laulu sõnade rõhutamiseks, mida parajasti koos kuulatakse või lauldakse.

Lugude jutustamine loob raamistiku, mis paneb lapsed kaasaelavalt mõistma neid põhimõtteid ja väärtusi, mida oluliseks peame. Kasutan väikesi jutukesi sellest, mida Sõber Karu ja tema sõbrad igapäevaolukordades mõtlevad, kogevad ning tunnevad.

Praegu on laste lemmiklaulu teemaks sõprade omavaheline lootuste ja unistuste jagamine ning rasketel aegadel üksteisele toe pakkumine. Meie loos unistab Sõber Karu – nagu ka paljud Islandil elavad lapsed – oma batuudist. Jutustan, et kuigi karu selle lõpuks sai, on ta nüüd närvis, sest ei julge batuudil hüpata. Õnneks saame meie, tema sõbrad, tulla appi ja julgustada, sest hoolime ja toetame teda.

Enne laulma asumist avame langevarju ja paneme karu selle keskele selili lamama, nii et ta vaatab taevast. Siis hakkame lauldes langevarju keerutama nagu karusselli, ise selle ümber kõndides. Kui algab refrään, ongi julgust saanud karu valmis proovima. Tõstame teda esialgu vaikselt üles ja alla, kuid veel ei põrgata. Lõpuks ongi karu valmis hüppama, sest teda on julgustanud lõbusad lapsed, kes nüüd julgelt varju raputavad ja tunnevad vapralt kukerpallitavast karust rõõmu.

Lapsi on juhendatud, et kui karu batuudilt alla kukub (mida ikka juhtub), tõstavad nad ta üles, vaatavad silma ja küsivad, kas kõik on korras, ning panevad ta siis batuudile tagasi. 

Muusika ja laulmine kõnetavad emotsioone. Kooslaulmine on erakordselt võimas vahend usalduse, ustavuse ja ühtekuuluvustunde loomiseks. Seega aitab muusika võlujõud oluliselt parandada sotsiaalset keskkonda ja on tähtis vahend kiusamisest vaba õhkkonna saavutamisel.

Vaata artiklit “Muusika võlujõud” ka Märka Last veebiajakirjas.