Kuidas muinasjuttude abil lapse õiguste kohta näiteid tuua?

Triin Sooäär
Teeviit juunior peatoimetaja

Kes on laps, mis on lapse õigused ja kuidas neid lapsesõbralikus keeles kirjeldada? Neile küsimustele vastamiseks tulid meile appi Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar ning mõned muinasjututegelased.

Mida tähendab “laps” ja “lapsed ja õigused”?

Laps on alla 18-aastane inimene. Eestis elab kokku 259 341 last vanuses 0–17 aastat, kusjuures laste seas on kõige rohkem 11-aastaseid poisse. Igal Eestis elaval lapsel on õigus mitmekülgsele arengule ja kaitsele, olenemata sellest, millises piirkonnas ta elab ja milline on tema pere majanduslik seis. 

Milliseid õiguseid peaks iga laps teadma?

Iga laps peaks teadma, et kõigil lastel on ühesugused õigused ja neil on õigus võrdsele kohtlemisele. Neist minu lemmikuks on iga lapse õigus mängu- ja puhkeajale, mida ta kasutab eakohaseks ning meelepäraseks tegevuseks olenevalt tervisest, soovidest ja võimalustest. Õigustel on aga piirid ja laps peab oma õiguste teostamisel austama teiste laste ning täiskasvanute õigusi.

Millal ja kuhu pandi kirja lapse õigused?

Maailma kõige tähtsam lapse õiguste dokument on 20. novembril 1989 vastu võetud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ehk ÜRO Lapse õiguste konventsioon. See on kõiki alla 18-aastaseid lapsi puudutav inimõigusalane kokkulepe, mis loetleb lastele kuuluvad inimõigused ja paneb riigile esmase kohustuse need tagada. Eestis hakkas see konventsioon kehtima 1991. aastal.

Kuidas muinasjuttude abil lapse õiguste kohta näiteid tuua?

Esimesena meenub mulle muinasjutt Tuhkatriinust, milles on mitmeid lapse õiguste rikkumisi. Võõrasema kohtles Tuhkatriinut  võrreldes teiste tütardega halvasti, sundis teda tegema rasket ja mitte eakohast tööd, ei lubanud tal puhata ega osa võtta perekondlikest üritustest, ei kuulanud Tuhkatriinu arvamust, ega lähtunud oma otsustes tema huvidest. Teades õigusi on kergem märgata ka õiguste rikkumisi.

Kui Sul oleks võimalik olla üks muinasjututegelane, siis kelle valiksid ja miks? 

Lapsepõlve pärisosa on siiralt uskuda muinasjutte, elada fantaasiamaailmas ja unistada.  Minu lapsepõlve lemmikkangelased tegutsesid raamatutes “Pipi Pikksukk” ja “Meisterdetektiiv Blomkvist”. Need raamatud rääkisid julgetest lastest, kes said olla nemad ise, oma huvidega tegeleda ja seiklustes osaleda. Kes ütlesid välja oma arvamuse. 

Veendunud inimõiguslasena olen seisukohal, et igal inimesel on õigus olla tema ise. Laste ja noorte puhul on meie, täiskasvanute, roll neid igakülgselt toetada. Rõhuda tugevustele ja olla olemas.