Hingetugi internetis

Noorte tundeelu kipub tuhisema kui keeristorm:
kurbus kasvab vaimustuseks, nördimusest saab viha ja keerulisematel juhtudel võib tunduda, et elu pole elamist väärt.Kiiresti arenevas ja muutusterohkes ühiskonnas on loomulik, et soovime küsimuste ja kahtluste korral ruttu vastuseid. Vaimse tervise ja interneti seostest rääkides alustame loenguid sageli küsimusega: “Kui te vajate millegi kohta infot, siis kuhu te esimesena pöördute?” Suurem osa kuulajatest vastab kiiresti, et otsivad infot internetist. Noorukite vastus on sarnane – internetist ja sõpradelt suhtlusportaalis. Internet, seal leiduv teave ja võrgusisesed suhted on osa tänapäeva noortekultuurist. Kindlasti pole tark keelata noortele suhtlusportaale või kuulutada need saidid vaenlasteks. Noorte tähtsaim vajadus on suhelda sõpradega ja avastada maailma ning suur osa sellest tegevusest on kolinud internetti. Tuleb mõelda, kuidas seda populaarset ja suurele lugejaskonnale suunatud meediakanalit kasutada heade eesmärkide saavutamiseks.

SUPREME tooetab vaimset tervist

Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut viib Eestis läbi üleeuroopalist projekti SUPREME (Suicide Prevention by Internet and Media Based Mental Health Promotion ehk “Suitsiidide ennetamine interneti abil jameedial põhinev vaimse tervise edendamine”). Projektis osaleb seitse Euroopa riiki ning selle peamine eesmärk on edendada noorte vaimset tervist ja heaolu ning ennetada suitsiidide tegemist. Projekti algul kaardistati kõigis osalevates riikides veebileheküljed, mis avanevad vaimse tervise probleemidega seotud märksõnadele (suitsiid, enesetapp, depressioon, ärevus, stress), ning analüüsiti nende sisu. Ennetustöös on oluline, et nende märksõnade sisestamisel avaneksid abi pakkuvad ja ennetusele suunatud materjalid, mitte häbimärgistavad ja provotseerivad leheküljed. Eestis saadud tulemuste põhjal – millised leheküljed avanesid märksõnade enesetapp ja suitsiid peale – ilmus artikkel ajakirjas Sotsiaaltöö. Kokkuvõtlikult võib öelda, et sagedamini avanesid sellised veebileheküljed, mis on küll kasuks suitsiiditeema mõistmisel, kuid abivajajatele liialt teoreetilised ja keerulised. Paljud leheküljed sisaldasid suitsiidile õhutavat infot, vähe oli lehekülgi professionaalsete abistajate kontaktidega ning puudusid kontrollitud sisuga interaktiivsed leheküljed.
Projekti järgmises etapis viidi läbi fookusgrupiintervjuud noortega, et kaasata nad SUPREME projekti kodulehe sisu ja välimuse väljatöötamisse. Täiskasvanud võivad küll enda arvates teada, mis on noortele kasulik ja vajalik, aga kuidas ja millisel kujul peaks selle sõnumi noorteni viima, aitavad välja selgitada eksperdid noorte endi seast. Selle töö tulemusena valmis interaktiivne vaimse tervise edendamisele ja suitsiidide ennetamisele suunatud Supremebooki koduleht www.supremebook.org.
Sellelt lehelt leiavad noored lugemismaterjali teemadel, mis otseselt või kaudselt avaldavad head mõju vaimsele tervisele ja üldisele heaolule. Supremebook on loodud 14–24aastastele, kuid loomulikult on oodatud ka kõik teised kasutajad.
Noorte vaimne tervis mõjutab seda, kuidas nad näevad iseennast, oma elu ja teisi inimesi enda ümber. Ealisest arengust tingituna on noorte tundeelu väga muutlik. Ebaõnnestumiste korral võib noor tunda, et lahendusi tema
probleemidele ei ole ja vahel võib talle koguni tunduda, et elu pole elamist väärt. Seetõttu on väga oluline, et noortele suunatud vaimse tervisega seotud info internetis on usaldusväärne, kontrollitud ja edendaks vaimset tervist.

Virtuaalne abiline

Supremebooki koduleht jagab infot ja täiendab noorte teadmisi vaimsest tervisest. Kodulehel antakse soovitusi, kuhu saab pöörduda siis, kui on raske, kui noor inimene tunneb ennast kurvana või kui tal on muu emotsionaalne või psühholoogiline probleem. Kodulehel on artiklid kurbusest, murest, uimastitest, vägivallast, toitumisest ja interneti kasutamisest. Selgitatakse, kuidas pikaajaline kurbus ja mure võivad mõjutada meeleolu ja füüsilist tervist. Noortel on tähtis teada, et kurbust tunda on täiesti normaalne, kuid kui sel pole kindlat põhjust ja kurbustunne püsib pikka aega, võib see tekitada probleeme. Tunnetes ja mõtetes selgusele jõudmine nõuab aega ja pingutust ning noori julgustatakse abi küsima spetsialistidelt.
Kõikide teemade juures on soovitused abi saamiseks ja info abistajate kontaktidega.
Eraldi tähelepanu pööratakse Supremebooki kodulehel uimastitele. Noortele võivad uimastid olla küll millegi uue avastamine, kuid samal ajal puudub katsetajatel selge arusaam riskidest tervisele. Artikkel selgitab uimastite tarvitamise bioloogilist mõju ajule ning ka sõltuvuse kujunemist.

Foorum ja nõustaja

Ideaaljuhul peaks noort inimest toetama perekond ja teda ümbritsev võrgustik. Mõnikord pole aga tõesti võimalik oma vanematega rääkida – nad kas elavad kaugel või on suhted peres nii keerulised, et omavahel lihtsalt ei suhelda. Vahel on küsimus, millele vastust soovitakse, liialt isiklik otsekoheseks vestluseks sõbraga. Supremebooki kodulehel on mitmeid interaktiivseid võimalusi saada vastuseid küsimustele, vahetada mõtteid foorumis või leppida kokku aeg psühholoogiliseks nõustamiseks veebikeskkonnas.
Supremebooki foorumis saavad noored jääda anonüümseks ning turvaliselt arutleda endale olulistel ja muret tekitavatel teemadel. Suhtlemise käivitamiseks on foorumis avatud teemad kurbusest, depressioonist ja lootusetusest, uimastitest ja sõltuvusest, ärevusest ja paanikast, stressist ja kriisist, toitumisest ja kehakaalust, vägivallast ja kiusamisest, eneseabivõimalustest, perekonnast ja vanematest ning sõprusest ja sõpradest. Saab avada ka uue vestlusteema.
Supremebooki foorumi kindel reegel on hea suhtlemise tava järgimine. Foorumi postitusi modereeritakse ning ebasobivad postitused eemaldatakse. Just see ongi Supremebooki foorumi eripära võrreldes mitmete teiste internetifoorumitega – teisi halvustavad ja häbimärgistavad postitused eemaldatakse. Kedagi ei tohi veebikeskkonnas kahjustada.
Kindlasti leiab iga noor enda elus ka palju positiivset, kuid suure murega unustatakse need väikesed positiivsed ja igapäevast õnne pakkuvad huvitavad ja nauditavad asjad. Julgustame noori Supremebooki kodulehel lisama lühikesi postitusi selle kohta, miks elu on elamist väärt. Loodetavasti on nendest kasu nendel noortel, kellel muremõtted varjutavad elumõtte.

SUPREME uuring

Kodulehte luua on suhteliselt lihtne, seda noorte hulgas levitada ning selle väärtust teaduslikult mõõta palju keerulisem. SUPREME projekti raames viiakse läbi sekkumisuuring, kus SUPREME saadikud tutvustavad Supremebooki kodulehte kahe üldhariduskooli 8.–10. klassides (14–16aastastele noortele). Ühes koolis tutvustavad kodulehte noored SUPREME saadikud (sekkumismudel põhimõttel “noorelt noorele”: mulle see koduleht meeldib, kasuta sina ka), teises teeb seda keskealine täiskasvanu (sekkumismudel põhimõttel “vaimse tervise spetsialistilt noorele”: see koduleht on õige ja vajalik, kasuta seda). Kaasatud on ka kolmas kool, kus kodulehte otseselt ei reklaamita (kontrollgrupp).
Enne sekkumist viidi kõigis kolmes koolis läbi baasuuring, kus noored täitsid online-küsimustiku enda vaimse tervise, elustiili, riskivalmiduse ja hoiakute kohta. Pärast sekkumist viiakse läbi kaks järeluuringut (kaks kuud ja neli kuud pärast baasuuringut), mille käigus kogutakse noortelt uuesti andmeid online-küsimustiku vormis, kuid vaadatakse lisaks Supremebooki kodulehe külastuse statistikat. SUPREME uuring praegu käib, sügiseks peaks selguma, kas noored sellist kodulehte vajavad, millised moodulid on populaarsemad, kas sekkumismudelitel on erinev mõju ning kas kodulehe külastamine mõjutab noorte vaimset tervist.

Be First to Comment

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga