Kutsume koole, lasteaedasid, noortekeskusi ja huviringe tähistama turvalise interneti päeva!

Autor: Kerli Valner, Projekti Targalt internetis teavitustöö juht Lastekaitse Liidus
Kerli@lastekaitseliit.ee

Alanud aastal tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva 7. veebruaril. Eelmisel aastal osales erinevates haridusasutuste tegevustes ligikaudu 9600 õpilast. Kutsume ka sellel aastal kõiki koole, lasteaedasid, noortekeskusi ja huviringe meiega seda päeva tähistama veebruarikuu teisel ja/või kolmandal nädalal interneti ja nutiseadmete kasutamise kui ka ohutuse temaatikat käsitledes.
Oma toredatest ja vahvatest üritustest saab teada anda hiljemalt 1. veebruariks veebilehel www.targaltinternetis.ee. Kõik toimuvad üritused kantakse Eesti kaardile, mis avaldatakse veebilehel www.targaltinternetis.ee ning www.koolielu.ee. Iga osalenud organisatsioon saab osalustunnistuse, lisaks loositakse osalenud organisatsioonide vahel välja auhinnad.
Ürituse juurde palume märkida, millise üritusega on tegemist, nt töötuba, ainetund, arutelu, viktoriin, ning kas tegemist on nö avatud üritusega, kuhu oodatakse lisaks ka piirkonna inimesi osalema või kinnise üritusega, näiteks töötuba mõnele klassile. Varasemate aastate kogemus on näidanud, et kõige populaarsemad tegevused on olnud ohutusalased aine- ja klassijuhataja tunnid, erinevate kampaaniate korraldamine, teadmiste testimine viktoriinides, temaatiliste arutelude läbiviimine ja filmide vaatamine. Lisaks on kutsutud erinevaid spetsialiste koolidesse oma tööst rääkima, samuti on vanemate klasside õpilased läbi viinud teavitustegevusi noorematele ning on organiseeritud teavitusüritusi ka lapsevanematele.
Iga korraldatud tegevus loeb, seega suured tänud juba ette kõigile panustamise eest.
Edukat turvalise interneti päeva!

Abimaterjalid päeva läbiviimiseks: http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/.