Projekt “Targalt internetis” pälvis tunnustuse

MTÜ Lastekaitse Liit poolt algatatud projekt “Targalt internetis”, mida viiakse ellu koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, MTÜ Eesti Abikeskuste ning Politsei- ja Piirivalveametiga, pälvis Inimeseõpetuse Ühingu tunnustuse Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2017 laureaadi tiitli näol.

Tunnustuses toodi esile, et projekti “Targalt Internetis” sisuka veebilehe poolt pakutavat teavet, nõu ja abi lastele, noortele, lapsevanematele ning õpetajatele interneti turvaliseks kasutamiseks. Projekti raames toimunud koolitused, infoüritused, õpilaskonkursid ja koostatud ning väljaantud teabe- ja õppematerjalid on olnud hindamatuks abiks inimeseõpetuse õpetajatele oluliste teemade käsitlemisel, laste arengu toetamisel ja suunamisel.

Vabariiklik inimeseõpetuse ainenõukogu ja Inimeseõpetuse Ühing korraldavad konkurssi „Inimeseõpetuse aasta tegu“ alates 2008. aastast. Konkursi eesmärgiks on esile tõsta tegevusi, mis on kaasa aidanud inimeseõpetuse ainevaldkonna arengule (nt õppematerjalide koostamine ja avaldamine, ainekavaarendus, maakondlike või riiklike aineürituste korraldamine jne).

MTÜ Lastekaitse Liit tänab tunnustuse eest!