Vaimse tervise probleemidega lapsevanem ei tohi jääda üksi!

MTÜ Lastekaitse Liit

Lapse igapäevast elukorraldust mõjutab eelkõige tema vanemate heaolu, mille hulka kuulub ka nende tervislik seisund. Riik saab lapse õigusi tagada peamiselt vanemate toetamise kaudu. Vaimse tervise probleemide korral vajab vanem aga enamasti erinevatest spetsialistidest koosneva võrgustiku ühist panust. 

Kuna uuringud on näidanud lastekaitsetöötajate vajadust lisateadmiste järele, sh teemal kuidas toetada psüühilise erivajadusega lapsevanemat, korraldas MTÜ Lastekaitse Liit 8. juunil koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Ülikooliga ja Eesti Advokatuuriga Tallinna Ülikoolis seminari, millel osalesid erinevad spetsialistid üle kogu Eesti.

Lastekaitse Liidu traditsiooniline lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele suunatud tasuta õigusalane seminar “Samal poolel – lapse poolel” toimus seekord juba kaheksandat korda.