Mida peaks teadma ja mida kaasa võtta laagrisse minnes?

Autor: Ivar Edela

Laagrisuve puhul tuleb kõige olulisemaks pidada, et laps tahab ja on valmis laagrisse minema. Ei ole harvad juhtumid, kus juba esimestel päevadel koju tikkuva lapsega vesteldes selgub, et tegelikult otsustasid lapse laagrissemineku vanemad…

Loomulikult võib lastel ka muidu esineda kohanemisraskusi, kuid alati saab talle pakkuda võimalust sel perioodil rohkem suhelda vanematega, võimaldada individuaalset tegevust, ööbimisvõimalust toas, kus on vähem lapsi jne. Paljudel juhtudel probleemid lahenevad ühe või kahe päevaga.

Enne kui hakata asju pakkima, peaks vanem tutvuma laagri kohta käiva infoga – tavaliselt on kõik vajalik olemas laagri kodulehel.  Oluline on lapsega rääkida laagri kodukorrast ning kindlasti sellest, mida laagris olles teha ei tohi. Laps peaks teadma ka seda, et laagris olles pöörduks ta kõikide probleemidega esmalt oma rühma õpetaja poole.

Mida siis laagrisse kaasa võtta?

Lapsel peaks laagrisse tulles olema kaasas piisavalt riideid, sokke ja ilmale vastavad jalanõud. Sokkide puhul peaks arvestama vähemalt ühe paari päeva kohta  pluss üks lisapaar, samuti peaks olema kaasas vajalikus koguses vahetuspesu.  Kuna ilmad võivad olla muutlikud, peaks arvestama asjaoluga, et laps liigub väljas ka peale vihmasadu ehk kaasas võiks olla jalanõud, milles jalad püsiksid kuivad, samuti võiks olla ühes vettpidav jope või vihmakeep. Arvestama peaks ka jahedamate ilmadega – soe kampsun või pusa kuluksid marjaks ära – siis on vähem ka külmetumisi.

Kui peale sajust ilma on paratamatult riided märjad, siis oleks hea, kui laps saaks kuivama pandud riiete asemel selga panna varukomplekti, sest alati ei ole võimalik kõiki märgi riideid korraga ja kohe ära kuivatada. Samuti peaksid kõik kaasa võetud riided olema puhtad ja terved.

Laagrilised loodavad, et rannailmale, mistõttu oleks rannariided ja suur saunalina samuti hädavajalikud. Peaks mõtlema sellele, et millist putukatõrjet lapsele kaasa anda, sest kihulasi ja sääski on palju.

Kui lapsele on arsti poolt välja kirjutatud mingid ravimid, mida ta peab regulaarselt võtma, siis tuleks need talle kindlasti ka laagrisse kaasa anda. Lastekaitse Liidu laagrisse jõudes kohtub iga lapsega meditsiinitöötaja, kelle kätte nimetatud medikamendid tuleks anda – tema omakorda tagab nende igapäevase andmise lapsele. Loomulikult on lapsevanemal vajalik ankeeti vastav info ka kirja panna, lisades ka võimalikud terviseriskid nagu toiduainete talumatus, allergiat tekitavad tingimused jms.

Kuna lapsed võtavsd laagrisse tulles kaasa nutitelefonid ja mõni ka tahvelarvuti, siis peaksid vanemad kaaluma, kas anda kaasa just kõige uuemad tehnikavigurid, sest laagrisaginas juhtub tihti asjade mahapillamist või unustamist sajuilma kätte.

Kindlasti peavad igal laagrilapsel kaasas olema ka isiklikud hügieenitarbed – ilma nendeta ei saa lihtsalt hakkama.

Kuigi lapsi toitlustatakse Lastekaitse Liidu laagrites kolm korda päevas ning lisaks saavad nad ka väikese õhtupala, milleks on puuvili, kohuke vms võiks võimaluse korral anda lapsele kaasa taskuraha, mille eest ta saaks laagri puhvetist soovi korral osta endale jäätist, küpsiseid, šokolaadi või karastusjooki – raha, nii nagu ka muu väärtusliku saab laps anda hoiule oma rühma õpetaja kätte.

Väiksemad lapsed võiksid laagrisse kaasa võtta oma lemmikkaisuloomad, siis on uni kindlasti parem!