Laste ja naiste kaitseks Gruusias!

Merit Lage
MTÜ Lastekaitse Liit programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja

Projekti „Laste ja naiste kaitseks Adžaaria autonoomses vabariigis toimus 29.-30. oktoobrini Batumis Eesti ja Gruusia teadmiste ja kogemuste ühendamine Batumis. Seminaril osalesid Gruusia sotsiaaltöötajad, pedagoogid, laste haridusasutuste juhid ja MTÜ- de esindajad. Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks!“ koolitaja Merit Lage andis seminaril ülevaate kiusamise olemusest, tutvustades muu hulgas ka kiusamist ennetavat programmi “Kiusamisest vabaks” ja sekkumise metoodikat Ühise Mure meetod ning C.Jansseni muutuste mudelit.

Gruusias oli kaasas ka Lastekaitse Liidu poolt Justiitsministeeriumi toel välja antud trükise ja e- ja audioraamatu “Mina olen enda oma” venekeelne versioon, mis pälvis suurt tähelepanu. Raamatu eesmärk on anda täiskasvanutele vahendeid ja juhtnööre 6-10 aastase lapse positiivse enesehinnangu kujundamiseks.

Seminaril osalejad pidasid väga vajalikuks kiusamise mõiste defineerimist ja kiusamiskäitumise kui fenomeni mõistmist grupi- ja organisatsioonikultuuri ennetatava osana. Põletava küsimusena kerkis üles lapsevanemate kaasamise küsimus ning koostöö lapsevanemaga lapse parimates huvides ja kiusamisvaba koolikeskkonna loomisel. Kiusamise ennetamise teemaline seminar pälvis ka rohket meedia tähelepanu nii Adžaaria rahvusringhäälingus kui ka teistes kohalikes meediaväljaannetes.

Kindlasti võiks ja peaks kiusamise ennetamise alane koostöö Eesti ja Adžaaria autonoomse vabariigi vahel jätkuma, kiusamise ennetamine tagab lastele parema hariduse kättesaadavuse ning vähendab koolist väljalangemise riski. Koostöö jätkamise soovi väljendasid ka  Adžaaria poolsed projekti koostöö partnerid.