Vihjeliin – igal lapsel on õigus olla kaitstud seksuaalse väärkohtlemise eest!

Internet, digimeediakanalid ja sotsiaalmeedia pakuvad lõputult võimalusi tegutseda võrgus nii teabe vastuvõtja kui ka aktiivse sisutootjana. Kahjuks on enam kui kahe miljardi interneti kasutaja hulgas inimesi, kelle tegevus võrgus rikub laste õigusi ja on lastele ohtlik. Nii näiteks kasutatakse ülemaailmset arvutivõrku laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali hoiustamiseks ja levitamiseks. Igal lapsel on õigus olla kaitstud seksuaalse väärkohtemise eest. Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist.

Vaata videot!