Kui märkad veebis laste seksuaalset väärkohtlemist, siis anna sellest teada vihjeliinile

Malle Hallimäe
Vihjeliini projektijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on lapse heaolu, tervist ja arengut kahjustav tegu, mis jätab jälje kogu eluks. Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut, ning mis astub üle seadustest või ühiskonna sotsiaalsetest normidest (1). Väärkohtlemine ei eelda kehalist kontakti ja selle kahjulik mõju ei olene üksnes kehalisest kontaktist.

Digitehnoloogia ja internet on lihtsustanud laste seksuaalse väärkohtlemise jäädvustamist, levitamist ja selle kättesaadavust. Selline tegevus rikub lapse õigusi ja on seadusega keelatud. Taolise materjali valmistamiseks kasutatud laps on ohver, kelle tervist ja väärikust on julmalt kuritarvitatud. Kahjuks tähendab videote ja piltide veebis ringlemine lapse seksuaalset väärkohtlemist üha uuesti ja uuesti. Samuti esineb risk, et laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat pildimaterjali fantaasiate rahuldamiseks tarbiv täiskasvanu võib säärase käitumise üle kanda ka reaalsusesse. Seetõttu on oluline tõkestada internetis sellise sisuga materjali levikut.

Laste seksuaalse väärkohtlemise vastane töö nõuab erinevaid meetmeid ning tihedat siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd nii õiguskaitseasutuste kui ka interneti teenuste pakkujatega. MTÜ Lastekaitse Liit pakub tasuta veebipõhist teenust www.vihjeliin.ee, kuhu saab anonüümselt ilma oma isikuandmeid edastamata anda infot internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud taolise sisuga fotot või videot.

Üle maailma on taoline vihjeliin 42 riigis, kes kõik koostöös õiguskaitseasutuste ja interneti teenuste pakkujatega annavad oma panuse laste õigusi rikkuva materjali eemaldamisele internetist. Aastal 2019 analüüsisid erinevad vihjeliinid üle maailma 456 055 pilti ja videot, millest 320 672 sisaldas laste seksuaalset väärkohtlemist. 91% ohvritest olid tüdrukud ning 92% olid nooremad kui 13 aastat (INHOPE, 2019). Koostöös politsei ja interneti teenuste pakkujatega eemaldati need pildid ja videod internetist. Eesti vihjeliin sai eelmisel aastal 553 teadet, millest 132 sisaldas laste seksuaalset väärkohtlemist. 

Igal lapsel on õigus vägivallavabale lapsepõlvele. Reageeri, kui märkad!

YouTube video: Vihjeliin – reageeri, kui märkad veebis laste seksuaalset väärkohtlemist
  1. http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_leviku_uuring_2015_0.pdf; vt Butchart et al. 2006 

 

Loe kogu Märka Last veebiajakirja “Targalt internetis” eriväljaannet, mis 9. veebruaril toimuva turvalise interneti päeva puhul ilmus. Vaata ka turvalise interneti päeva tähistamise Inspiratsioonikogumikku ja loe lisaks www.targaltinternetis.ee.