Mida fotode ja videote tegemisel ning internetis jagamisel silmas pidada?

Kerli Valner
Projekti Targalt internetis teavitustöö juht, Lastekaitse Liit


 

Tööriistad aruteludeks lastega.

Pildistamine ja filmimine on tänapäeval nutivahenditega imelihtne. Kuid kas igat pilti on ikka mõistlik internetti üles laadida ja teistele näha saata? Kindlasti mitte. Seda, mida fotode ja videote tegemisel ning nende internetis jagamisel silmas pidada, käsitlevad projekti Targalt internetis uued videod ja tunnikavad. Aeg-ajalt on kasulik nende teemade üle mõelda ning arutada läbi ka oma pereliikmete ja õpilastega.

 

Kaaluge, millist pilti või videot endast on mõistlik jagada

Kuna internet on avalik ruum, kus kõik avaldatu salvestub ja on edasi saadetav, tuleb ebasoovitavate olukordade vältimiseks läbi mõelda, millist infot ja kellele endast jagada. Ekraanipildi või video kaudu võib ka privaatses vestluses edastatav teave jõuda nendeni, kelleni ei peaks. Seega ei tasu endast jagada midagi, mille pärast näiteks vanemate või ükskõik kelle ees oleks vaja piinlikkust tunda. 

Koos noortega valmis meil video Mõtle, enne kui jagad, milles tüdruk tegi endast paljastava pildi ja jagas seda tuttava poisiga, kuid kahjuks ei jäänud see vaid nende kahe vahele.  

Temaatika käsitlemiseks õpilastega valmis ka kaks tunnikava: „Fotod ja videod 1.-4. klass ja „Fotod ja videod 5.-8. klass”. Kõik materjalid on kättesaadavad veebil www.targaltinternetis.ee.

 

Enne kellegi pildistamist ja filmimist küsige temalt selleks luba 

Igal inimesel on õigus heaolule, privaatsusele ja turvalisusele. Kui me kellestki soovime pilti või videot teha, siis tuleb temalt selleks enne luba küsida. Olge ka tähelepanelik, kes või mis pildi taustale jääb.

Mis võib juhtuda, kui sellega ei arvestata? Ühe näite leiab meie uuest videost Ole tähelepanelik, kui jagad fotot või videot. Lastega saab arutada, kuidas taolisi olukordi vältida.

 

Saage pildi või video sotsiaalmeediasse üles laadimiseks neil olevate inimeste nõusolek

Sotsiaalmeedias ringlev materjal võib hakata elama oma elu. Teavet teiste eraelu kohta, eriti aga isikuandmeid ei tohi ilma nende loata avaldada. Levitamiseks tehtud pildi või video jagamise eel küsige neile jäävate inimeste nõusolekut, kasvõi suuliselt. Erandiks ei ole ka omaenese pere liikmed. Video Mida silmas pidada enne, kui kellestki fotot/videot teete ja soovite seda internetis jagada? käsitleb peresituatsiooni, kus lapsevanem avaldab oma lapsest foto, mis toda aga sugugi ei rõõmusta. 

 

Mitte igasugust videosisu ei tohiks kõigi vaatajatega jagada

Millised riskid võivad kaasneda veebipõhiste videojagamisplatvormide kasutamisega ning milliseid strateegiaid võiks seal kasutada? Neid teemasid käitleb uus tunnikava Videote vaatamine ja jagamine veebis, millest leiab erinevaid ettetulevaid situatsioone ning pakutakse nendele lahendusi. Sealt leiab videosisu- ning vaatajate kaarte, millede kombineerimisel tekib kindlasti huvitavaid arutelusid. Näiteks: kuidas ennast tunneksid, kui sõber näeb sinust videot, kus võtad pidžaamas osa tantsuväljakutsest? Aga kui seda näeb ka ema, direktor või mõni täiesti võõras inimene?

 

Mida teha, kui märkate sotsiaalmeedias pahatahtlikku materjali, kus kedagi kiusatakse või solvatakse

Solvav ja mõnitav postitus on sotsiaalmeediakeskkonna kasutustingimusi rikkuv materjal, millele peaks otsekohe reageerima. Alustada tuleks kiusamisjuhtumi fikseerimisest. See tähendab, et see tuleb ekraanipildil tõendusena salvestada. Seejärel saab toimuvast teavitada selliste probleemidega tegelevaid instantse, et kasutustingimusi rikkuv materjal maha võetaks ja/või suletaks kasutajakonto, mille kaudu on rikutud keskkonna kasutustingimusi.

On tähtis, et keegi ei jääks oma murega üksi. Nõu ja abi saab:

Sellest, mismoodi erinevates olukordades käituda ning kuidas tõendeid võtta, saab teada tunnikavast Kuidas ennast ja teisi internetis kaitsta, mis koosneb videost, märkmetega slaididest ning testist.

 

Sisukaid arutelusid ning turvalist veebikasutust!

Vaata artiklit “Mida fotode ja videote tegemisel ning internetis jagamisel silmas pidada? ka Märka Last veebiajakirjas.