Tere, hea lugeja!

Ajakiri "Märka last" kõnetab meie igapäevaseid hoiakuid ja suhtumisi. Märkamisega seostub vastutuse võtmine ning hoolimisega mida peale märkamist tehakse. Ootame teemasoovitusi ning küsimusi, et kujundada ka järgmine number teie abiga ideederikkaks ja sisukaks lugemiseks.

Toimetaja Merit Lage

Märka last 6/2014

Märka last 6/2014

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu valis uueks juhatajaks Martin Medari Täisväärtusliku kodanikuühiskonna aluseks on noorte ja laste kaasamine Kohvikupäeval lapsepõlve otsimas Mida vajab minu laps? Viljandis toimub koolirahu tseremoonia Emma Lastelaagrist
Sushimoni!

Sushimoni!

Minge-minge Sushimoni head ja paremat proovima. Sushit oodates saab vaikselt lugeda ajakirja “Märka Last” ja huvi korral sealt selle kaasagi osta. Lisaks, teelides Kappamoni lastekomplekti toetate ka ajakirja väljaandmist(:
Viimased uudised

MTÜ Lastekaitse Liit pöördumine algaval kooliaastal 2014/15

01.september 2014 – Üksteist arvestav ja kaasav koolikultuur parendab koolikeskkonda ning mõjutab kodu Uus kooliaasta on algamas. Ainuüksi 1. klassi läheb sel õppeaastal 15 000 õpilast. Üldhariduskoolide päevaõppe 137 000 õppuri õpetamine ja kasvatamine on väljakutse mitte ainult kodu ja kooli, vaid kogu ühiskonna jaoks. Positiivne ja üksteist toetav keskkond tekib kooli hoolivuse, julguse, austuse ja sallivuse...

Mis on lasteabitelefon?

„Mu sõbral on raske olukord, vanemad ei hooli üldse tema tegemistest, neid ei huvita, kuidas tal koolis läheb, kellega  ta suhtleb ja kus käib. Vanemad on pidevalt kas tööl või kuskil ära ja kui nad kodus on, siis istuvad ainult internetis. Sõbral oli hiljuti tüli ka oma klassikaaslasega, kes teda norima hakkas ning nüüd õhutab ka...
5/2014

5/2014

Selles numbris: Kahe tunniga teise maailma Malevasuvi: nii kasulik nii mitmel moel Mis ja miks on lasteabi infotelefon?

Politsei ja kiirabi on pahatihti ainsad, kes on lapse jaoks alati olemas

Liilia Mänd, Lääne prefektuuri ennetusteenistuse vanem Nurmely Mitrahovitš, PPA arendusbüroo vanemkomissar Politsei töö lastega seisneb ühelt poolt juhtumite menetlemises ning teisalt ennetustöös, kõige kesksemaks on probleemi varajane märkamine ja sellesse võimalikult õigeaegne sekkumine. Lastega tegelemine on olnud politsei jaoks prioriteet läbi aastate. Kuna enamikes Eesti piirkondades ei ole lastekaitseteenus 24/7 kättesaadav, on politsei ja kiirabi...

Tehingutest alaealise varaga

Notar Ülle-Riin Raja Kui lapsele kuulub vara, on ta selle tavaliselt kas pärinud või saanud kingituseks. Lapse omandis võib olla ka kinnisvara ehk maad, maju või kortereid. Vara omamisega kaasnevad kohustused. Perekonnaseaduse kohaselt on lapse vara eest õigus ja kohustus hoolitseda lapse vanematel. Lapse vara hea majandamine võib kaasa aidata lapse ülalpidamisele või kindlustada tema...