Tere, hea lugeja!

Ajakiri "Märka last" kõnetab meie igapäevaseid hoiakuid ja suhtumisi. Märkamisega seostub vastutuse võtmine ning hoolimisega mida peale märkamist tehakse. Ootame teemasoovitusi ning küsimusi, et kujundada ka järgmine number teie abiga ideederikkaks ja sisukaks lugemiseks.

Internetiturvalisuse erinumber

Internetiturvalisuse erinumber

Selles numbris: Ära jäta last nutimaailma üksipäini uitama Lae alla endale lahe Lasteabi rakendus Teata ebaseadusliku sisuga materjalist internetis Mida arvavad lapsed internetist ja interneti turvalisemast kasutamisest? Facebook tunnustas Eesti veebikonstaablite tööd Harivaid temaatilisi videoid, mänge ja teste lastele ja noortele Kasulikud veebilehed lapsevanematele
Uus ajakiri "Märka Last"

Uus ajakiri “Märka Last”

Arvutimängud on põnevad, kuid ära ennast mängima unusta Iga kodaniku kohustus on teatada abi vajavast lapsest Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ liitunud koolide ja lasteaedade pere suureneb tänavu veelgi Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs
Detsembrinumber!

Detsembrinumber!

Selles numbris: Mis on SÕPS? Kust saab muinasjutukalendrit? Miks kanda helkurit? …ja veel palju muud!
Lapse õiguste konventsioon 25!

Lapse õiguste konventsioon 25!

Selles numbris: Õigus heale sõnale Lapse õiguste konventsioon – tööriist lapsesõbralikuma ühiskonna ehitamisel ÜRO lapse õiguste konventsiooni tulek Eestisse 25 aastat tagasi ja mida sellest õppida Noortekonverents “Õigus olla laps: eile, täna, homme” Lapse parimad huvid fookusesse!
Viimased uudised

Ära jäta last nutimaailma üksipäini uitama

Rica Williams, NutiKaitse 2017   kommunikatsioonijuht 6-8-aastastest lastest omab 38% isiklikku nutitelefoni ja 21% isiklikku tahvelarvutit. Põhikooli lastest (12-14 eluaastat) on juba 76% isikliku nutitelefoni omanikud. Nii selgus 2014. aasta detsembris esitletud esinduslikust nutiseadmete kasutamise uuringust. Sageli ostetakse nutiseade lastele kingituseks. Sellega aga paljude lapsevanemate side lapse nutiseadmes tegutsemisega lõppeb. Seitse last kümnest saavad nutitelefoni kasutada igal...

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite analüüs

Ene Ahas, Vandeadvokaat   Advokaadibüroo Sirel & Partnerid Lapse ja vanema vaheline suhe on kaitstud nii siseriiklike- kui ka rahvusvaheliste õigusaktidega. Tegemist ei ole üksnes perekonnaõigusest tuleneva subjektiivse õigusega, vaid inim-ja põhiõigusega, mis kuulub õiguse perekonnaelu kaitsele ning mille kaitse on tagatud EIÕK (Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon) artikliga 8 ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse paragrahviga 26....

ÜRO lapse õiguste konventsiooni tulek Eestisse 25 aastat tagasi ja mida sellest õppida

Merle Haruoja, Lastekaitse Liidu kaasasutaja Lastekaitseliikumise taastamisel Eestis jätkasime koheselt rahvusvaheliste dokumentide eestindamist. Kahjuks peaaegu 50-aastane okupatsioon oli teinud oma töö ja kesised teadmised rahvusvahelisest õigusest, selle kohaldamisest ja eestindamisest ei võimaldanud koheselt saavutada loodetud tulemusi, vaid alustada tuli õppimisest, katsetamistest ja ka eksimistest. See õhin, mis valdas lastekaitseliikumise taastajaid nõukogude aja lõpus, on meeldejääv...

Kas vanavanemad on kohustatud oma lapselapsi ülal pidama?

Advokaadibüroo Valge&Uiga vandeadvokaat Li Uiga Vanavanem – õnn või õnnetus? Vanasti räägiti ikka, et kõige õigem laps on  lapselaps. Vanavanemad abistasid oma lapsi nende laste kasvatamisel, lapselapsest tunti rõõmu, temaga oli aega tegeleda ja püüti täita need lüngad, mis oma lapse kasvatamisel vajaka jäid.  Ikka oli vanaema-vanaisa see, kes leidis alati võimaluse anda lapselapsele kommiraha,...
Lapse õiguste konventsioon - tööriist lapsesõbralikuma ühiskonna ehitamisel

Lapse õiguste konventsioon – tööriist lapsesõbralikuma ühiskonna ehitamisel

Andres Aru, Õiguskantsleri Kantselei, laste õiguste osakonna juhataja Tänavu tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni kahekümne viiendat aastapäeva. Tähtpäeva puhul on paslik küsida, kellele ja mida on selle rahvusvahelise dokumendi olemasolu andnud ning kuivõrd oluline on see riikide vaheline kokkulepe tänasel päeval. Kui lugeda konventsiooni preambulat ning süüvida põhiteksti, siis on selge, et ennekõike on see...