Tere, hea lugeja!

Ajakiri "Märka last" kõnetab meie igapäevaseid hoiakuid ja suhtumisi. Märkamisega seostub vastutuse võtmine ning hoolimisega mida peale märkamist tehakse. Ootame teemasoovitusi ning küsimusi, et kujundada ka järgmine number teie abiga ideederikkaks ja sisukaks lugemiseks.

Märka last 6/2014

Märka last 6/2014

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu valis uueks juhatajaks Martin Medari Täisväärtusliku kodanikuühiskonna aluseks on noorte ja laste kaasamine Kohvikupäeval lapsepõlve otsimas Mida vajab minu laps? Viljandis toimub koolirahu tseremoonia Emma Lastelaagrist
Viimased uudised
MTÜ Lastekaitse Liit kutsub toetama kultuurilise tähtsusega raamatut „Laps Eesti filmis“

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub toetama kultuurilise tähtsusega raamatut „Laps Eesti filmis“

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub toetama novembris ilmuvat raamatut „Laps Eesti filmis“, mis kannab edasi lapse rolli Eesti filmides, aitab mõista lapse vajadusi ning tugevab teed lapsesõbraliku ühiskonna poole. Raamat “Laps Eesti filmis” sündis soovist anda soliidse esindusalbumina välja süstematiseeritud ülevaade lapse kujutamisest eesti filmis 20. sajandi teisel poolel. Raamat hõlmab mängufilme ajavahemikus 1947–2013. See on...

Täisväärtusliku kodanikuühiskonna aluseks on noorte ja laste kaasamine

Autor Kadi Hainas “Leppisime kokku, et istud laua taga ja oled vait,” sõnab Marika tõrelevalt oma pojale. Mihkel ei saa aru, miks ema teda ei kuula. Peagi jõuab kätte hetk, mil ta isegi ei ürita seda mõista.  “Minuga niikuinii ei arvestata,” pomiseb ta endamisi. Juba lapsepõlvest peale sissejuurutatud muster on varmas tulevikku kaasa kanduma.  Sellise...

Kandideeri Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile!

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina. Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada...

MTÜ Lastekaitse Liit pöördumine algaval kooliaastal 2014/15

01.september 2014 – Üksteist arvestav ja kaasav koolikultuur parendab koolikeskkonda ning mõjutab kodu Uus kooliaasta on algamas. Ainuüksi 1. klassi läheb sel õppeaastal 15 000 õpilast. Üldhariduskoolide päevaõppe 137 000 õppuri õpetamine ja kasvatamine on väljakutse mitte ainult kodu ja kooli, vaid kogu ühiskonna jaoks. Positiivne ja üksteist toetav keskkond tekib kooli hoolivuse, julguse, austuse ja sallivuse...

Mis on lasteabitelefon?

„Mu sõbral on raske olukord, vanemad ei hooli üldse tema tegemistest, neid ei huvita, kuidas tal koolis läheb, kellega  ta suhtleb ja kus käib. Vanemad on pidevalt kas tööl või kuskil ära ja kui nad kodus on, siis istuvad ainult internetis. Sõbral oli hiljuti tüli ka oma klassikaaslasega, kes teda norima hakkas ning nüüd õhutab ka...