Ajakiri Märka Last 2022 Posts

08.02.2022

Kas õpilane võib mobiiltelefoni või muu nutiseadme kooli kaasa võtta? Aga mida teha, kui mõni õpilane segab sellega tundi või kiusab kaaslasi? Kas kool võib õpilase nutiseadme ära võtta või nõuda, et õpilased annaksid oma telefoni tunni ajaks hoiule?

08.02.2022

Tehnoloogia- ja andmerikkas maailmas levib privaatsuse teemadel peamiselt kaks arvamust. Ühed ütlevad, et neil pole midagi varjata ning on valmis muretult sõlmima partertehingu, mille käigus vahetatakse privaatne informatsioon mugavama teenuse või kasulikuna näiva vidina vastu. Teised seevastu tõdevad, et digiühiskonnas, kus meie käitumist, harjumusi ja igapäevapraktikaid suunavad aina enam erinevad algoritmid ja tehisintellekt, on privaatsusest saanud erakordne hüve, mille tagamiseks on vaja astuda iseäranis teadlikke samme. Eriti tõsiselt tuleks seejuures suhtuda laste privaatsusõigusesse.

08.02.2022

Kui mänguasjad on laiali või riided mööda tuba pilla-palla, saadame lapse koristama. Elamine peab olema puhas ja korras! Oleme harjunud juba maast madalast lastele korraarmastust õpetama, et enda järel asjade korda seadmine muutuks sissejuurdunud rutiinseks osaks elust. Ent erinevalt toapõrandal vedelevatest sokkidest või maha kukkunud käkras kommipaberitest on digiprügi üsna silmapaistmatu. See peidab end laua nurgal sinu sülearvuti kinnise kaane all ja su pereliikmete nutiseadmetes. Märkamatult on seda kuhjunud su e-kirjade sekka ning kõigisse neisse ammu unustatud veebikeskkondadesse ja nutiäppidesse, mille olemasolu on sul tõenäoliselt juba ammuilma meelest läinud.

08.02.2022

Eeskuju on see, mis päriselt mõjub. Halbu näiteid on meie ümber alati olnud ja on ka tulevikus. Olgu nendeks alkoholitarbimise ülistamine või täiskasvanute madal oskus sotsiaalmeediat tarbida. Lihtne on teha valikuid selle põhjal, mis vaatab igalt ekraanilt vastu. Mina tunnen muret heade näidete vähesuse pärast. Olukorras, kus noor inimene saab meediat tarbides valida ainult halbade ja vähem halbade valikute vahel, ei tohiks viibutada näpuga noore inimese peale, vaid võtta kätte peegel.

08.02.2022

MTÜ Lastekaitse Liidu juhitud programmi „Kiusamisest vabaks!“ meeskond koostab juba teist õppeaastat järjest programmiga liitunud koolieelsetele haridusasutustele ning üldhariduskoolidele eesti- ja venekeelseid tunnikavasid, mille fookuses on iga kuu üks oluline tähtpäev. Tähtpäevade valikut tehes oleme arvestanud sellega, et valitud päevad oleksid kooskõlas programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärkidega ja aitaksid kaasa kiusamisvaba haridustee rajamisele.

08.02.2022
08.02.2022

Internet on sõber sellele, kes seda kasutada mõistab ja oskab ka tema riukalikumat poolt ette aimata. Internet ise ilma inimeseta muidugi midagi kurja korda saata ei suuda, seega on ikka inimene see, kes on meie loo peategelaseks. Miks on vaja interneti ohtudest rääkida? Sest see puudutab väga paljusid inimesi, kes on moel või teisel langenud lõksu, mis on üles seatud internetti.

08.02.2022

Digiprügi on nagu iga teine prügi – kui sellega ei tegele, siis leiad ennast ühel hetkel toimetamast prügimäel. Kui toome siia juurde ka turvalisuse, siis annaks digitaalse prügiga tegelemine meile uusi oskuseid ja tegevusi, mis võivad aidata meil nii ennast kui ka maailma päästa. Väikesest miniuuringust Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste ja Eesti arvutiõpetajatega selgus, et täiskasvanute tegevused ja harjumused on üsna sarnased noorte omadega – ühiselt ollakse hädas krüpteerimise, seadmete korrektse utiliseerimise ja enda kaitsmisega, kui seade kaob ära.

21.01.2022

Tänapäeval on keskkonna teema väga levinud ja seda käsitletakse ka koolis. Inimkond üritab leida lahendusi ja kehtestab uusi seadusi. Näiteks keelati ära plastikust kõrred, vähendatakse kilkottide tootmist ja tulevikus proovitakse veel rohkem vähendada ka autode kasutust…

21.01.2022

Minu tuppa tuli mõte. Ta vaatas mu peale ülevalt alla. Minu pea kohal võivad särada tähed, pöörelda planeedid, lennelda pilved ja langeda lumi. Mu palve, et Ta jääks puhtaks, saab olema pikk…

21.01.2022

nimese elu juured pärinevad loodusest, nii nagu teistelgi olenditel meie hiiglasuures maailmas. Minu vaatevinklist meenutab inimese elu suurel määral mõnd teost või raamatut, mida iga hinna eest proovitakse kirjutada…

21.01.2022