Ajakiri Märka Last Posts

15.11.2022
15.11.2022

Tere!
Mina olen Nora. Ma olen kaheksa-aastane. Varsti saan üheksa. Kui mu emme mulle sellest võistlusest rääkis, siis minu esimene mõte oli, et ma olen ju alles kaheksa, ma ei saa midagi veel muuta. Aga emme ütles, et iga inimene saab midagi muuta.

11.11.2022

“Õnnelik laps – kuulatud, kaasatud ja mõistetud” on pealkiri, mida kannab tänavune Lastekaitse Liidu aastakonverents, mida on 18. novembril võimalik jälgida ka veebi vahendusel. Hästi ilusad sõnad ning hea ja õilis suund, kuid igapäevane reaalsus on siiski kahjuks teine. “Ema, sa ei kuula mind praegu!” Usun, et keegi meist pole sellest süüst päris puhas ehk et kui sageli me kuuleme, ent tegelikult ei kuula?

22.08.2022

Meile kõigile on juba lapsepõlvest saati tuttav üks mäng, mida vahel ka täiskasvanud oma pidudel lustivad. Põrandale sõõri seatakse vähem toole kui mängijaid. Muusika saatel käiakse ringiratast ja kui see katkeb, peab igaüks endale kiiresti vaba istme leidma. Kes ilma jääb, langeb mängust välja.

22.08.2022

Varje Ojala: “Programmis “Kiusamisest vabaks!” mängitakse aga toolimängu uutmoodi – kõik on võitjad!
Just niisugune üksteisele toeksolemine on tähtis ka igapäevelus. Meie kõigi panuseks, eesmärgiks ja  hooleks peaks olema, et keegi ei jääks üksi, kõrvale, tõrjutuks. Igaüks meie hulgast peab olema hoitud ning toetatud, ja seda nii eraisiku, organistatsiooni kui ka riigi tasandil.” 

22.08.2022

Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru: “Õnnitleme kõiki Eestimaa lastehoide, lasteaedu ja kooliperesid uue, 2022/2023. õppeaasta alguse puhul ja soovime, et igas haridusasutuses valitseksid hoolivus, sallivus, julgus ja austus! Soovime Eestimaa lastele õnnelikku ja turvalist lapsepõlve, lastevanematele jõudu olla tark vanem ja hoolivust nii enda kui ka lähedaste vastu. Õpetajatele soovime tervist, jaksu, selgelt väärtustatud ja märgatud positsiooni ühiskonnas.”

22.08.2022
22.08.2022

Annika Silde: “Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja juba enam kui 20 aastat, alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu.”

22.08.2022

Aleksandra Munts-Avajõe ja Saskia Muru: “Nii on ka elus, et turvalistes kooslustes püsib grupi sallivuskultuur kõrge ning keegi ei vaata pealt, kuidas üht endi hulgast välja tõrjutakse. Lapsed peavad kogema, et ka “elu toolitantsus” on nende jaoks alati iste olemas. Ka siis, kui toole jääb liiga väheseks, leiab tõelise rõõmu mitte tõrjumisest, vaid kaaslase toetamisest.”

22.08.2022
22.08.2022