Ajakiri Märka Last 2021 Posts

09.09.2021

Kiusamise ohvriks võib sattuda iga inimene, sõltumata rahvusest, isikuomadustest, välimusest või east. Kurvastavalt sageli kannatavad selle all rohkem või vähem varjatud kujul justnimelt lapsed. Koolikiusamise kontekstis teavad tihtipeale ainult klassikaaslased, mis juhtus pimedas koridoris, kooli tualetis või bussipeatuses. Ometi sõltub enamasti just pealtvaatajate käitumisest, kaua kiusataval kannatada tuleb.

08.09.2021

Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool on pikaajalised koostööpartnerid.
Kui 2009. aastal tutvustati Riias Baltikumi esindajatele esimest korda programmi „Kiusamisest vabaks!“, olid Eestist kohal nii Lastekaitse Liidu, Haridusameti kui ka Tallinna Ülikooli esindajad. Ühiselt leiti, et sellist programmi võiks ka Eestis rakendada.

01.09.2021

Iga kooliaasta algul, 1. septembril, kuulutatakse Eestimaa koolides välja koolirahu. Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühessegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda ning kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

01.09.2021

Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – neli lihtsat sõna, milles on peidus väga palju. Neid väärtusi endas kandes ja nende järgi elades on meie kõigi elu sõbralikum ja helgem.

Nii on ka Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ programm üles ehitatud just nendele olulistele väärtustele, millele tuginedes on võimalik saavutada kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

18.08.2021
01.06.2021

MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud alates 1988. aastast lapse õiguste edendamisega Eestis, olles Vabaühenduste Liidu hinnangul suurim ja mõjuvõimsaim eestkosteorganisatsioon antud vallas. Tugevustena on nimetatud: aktiivne, järjepidev ja mitmekülgne lapse õiguste tagamise alane tegevus nii Eesti ühiskonnas kui rahvusvahelisel tasandil ja kiire reageerimissuutlikkus.

01.06.2021

Kristi Märk
MTÜ Lastekaitse Liit

“Märkamine ja aitamine jätkub – “Igale koolilapsele arvuti” antakse osaliselt üle Lastekaitse Liidule” oli pealkiri, mida kandis 15. aprillil 2020 ehk eelmisel kevadel avaldatud uudis. Tegemist on päevaga, mil kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” sai kuu aega vanaks. Selle aja jooksul oli paari inimese loodud algatus kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks headele inimestele ja ettevõtetele tuli 2020. aasta lõpus appi ka riik, eraldades sihtotstarbelise toetuse, et aidata soetada koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada.

01.06.2021

Annika Alt
Eesti Lastevanemate Liit jJuhatuse liige

2020. aasta lõpus uuris Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) Eestis tegutsevalt laste ja noortega seotud organisatsioonidelt, mida nad arvavad noorte vaimse tervise probleemide allikate ja põhjuste kohta. Kokku vastasid küsitlusele 21 organisatsiooni esindajad, kes edastasid meile varasemalt kolleegidega kooskõlastatud info. Vastajate hulgas leidus nii ametnikke, õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi kui ka teadlasi, arste, psühholooge ja terapeute.

01.06.2021

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tallinna Lastehaigla projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ algas 2014. aastal ning seda tunnustati 2017. aastal Euroopa Liidus kui hea praktika näidet. Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ülekaalulistele lastele olla kaasatud liikumistundidesse koolivälisel ajal ning muuta laste ja perede eluviisi.

01.06.2021

Kerli Valner ja Malle Hallimäe
Projekti “Targalt internetis” koordinaatorid

Tänapäeval omab enamik teismelisi isiklikke digiseadmeid – nutitelefoni, tahvel- või sülearvutit –, mis on varustatud kaamera ja internetiühendusega. Väga lihtne on nendega luua ning jagada iseendast fotosid ja videoid, ka üsna intiimseid.

01.06.2021
01.06.2021