Autor: Kristina Kukk

01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022
01.06.2022

Lastekaitsepäeva eel pöördusime programmiga “Kiusamisest vabaks!” liitunud lasteaedade poole palvega, et nad uuriksid lastelt, mida tähendab nende jaoks lastekaitsepäev? Kas ja miks on oluline seda päeva tähistada ning mida lapsed soovivad, et sel päeval tehakse teisiti?

08.02.2022
08.02.2022

Projekti „Targalt internetis“ raames alustas 2011. aasta veebruaris Lastekaitse Liidu algatusel vihjeliin, mille eesmärgiks on aidata kaasa laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisele internetis. Igaüks, kes märkab internetis selliseid fotosid, videoid ja ka kirjutusi, saab sellest teada anda veebilehel oleva akna „Teavita ebaseaduslikust sisust“ kaudu. Teavitamiseks tuleb aknast avanevasse vormi kirjutada veebiaadress, millel internetikasutaja on märganud laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali. Oma isikuandmeid teavitaja esitama ei pea.

08.02.2022

Lapsed vajavad internetis tegutsemiseks abi ja juhiseid, veebis on palju keerulist ja isegi halba. Abi võiks otsida vanematelt ja õpetajatelt, kuid hea oleks kõike seda õppida mänguliselt. Eelmisel sügisel tuli Eestis välja nooremale koolieale mõeldud küberturvalisuse ja -hügieeni mäng Spoofy. Mängu eesmärk on teha kõikidest lastest küberkangelased, kes oskavad kõiki küberprobleeme lahendada ja päästavad maailma.

08.02.2022

Kas õpilane võib mobiiltelefoni või muu nutiseadme kooli kaasa võtta? Aga mida teha, kui mõni õpilane segab sellega tundi või kiusab kaaslasi? Kas kool võib õpilase nutiseadme ära võtta või nõuda, et õpilased annaksid oma telefoni tunni ajaks hoiule?

08.02.2022

Tehnoloogia- ja andmerikkas maailmas levib privaatsuse teemadel peamiselt kaks arvamust. Ühed ütlevad, et neil pole midagi varjata ning on valmis muretult sõlmima partertehingu, mille käigus vahetatakse privaatne informatsioon mugavama teenuse või kasulikuna näiva vidina vastu. Teised seevastu tõdevad, et digiühiskonnas, kus meie käitumist, harjumusi ja igapäevapraktikaid suunavad aina enam erinevad algoritmid ja tehisintellekt, on privaatsusest saanud erakordne hüve, mille tagamiseks on vaja astuda iseäranis teadlikke samme. Eriti tõsiselt tuleks seejuures suhtuda laste privaatsusõigusesse.