15.11.2022

Aveli Heletuli (15)
Lapse õiguste saadik
Lastekaitse Liit

Minu jaoks tähendab laste ja noorte osalus ning kaasamine seda, kui me lõpetame mõtteviisi, kus lapsed on meie tulevik. Nad on juba täna siin ning neil on juba täna omad arvamused ning seisukohad, mida tuleks arvesse võtta.

15.11.2022

Raamatu Lastekaitsetöö ja lapse osalusõigus tutvustus
Karmen Toros
Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö professor

Hiljuti ilmunud raamatus Lastekaitsetöö ja lapse osalusõigus käsitlevad erinevad autorid lapse osalusõigust, tuginedes lapse õiguste konventsiooni artiklile 12.

15.11.2022

Kristi Märk
Märka Last toimetaja

“Mina olen Ege, 32-aastane naine, ema, õde, tütar, sõbranna, elukaaslane, eestlane, noorsootöötaja,” loetleb käesoleva loo peategelane rolle, mis tal elus on ning mida kõiki ta ühtmoodi naudib, kuna tema sõnul see kõik rikastab ning pakub vaheldust.

15.11.2022

Justiitsministeeriumi tellimusel korraldas Civitta Eesti AS uuringu, et selgitada välja, milliseid hindamisvahendeid ja sekkumisviise kasutada ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega laste ja noorte aitamisel. Uuringu tulemusena pakuti välja terviklik süsteem, mis võimaldab spetsialistidel noorte toimetulekut ja normaalset eakohast arengut mõjusalt toetada ning seksuaalvägivalla toimepaneku riski vähendada. Uuringu üks autoritest, Kaia Kastepõld-Tõrs annab uuringu olulisematest tulemustest ülevaate.

15.11.2022
15.11.2022

Kaja Rasmann
Noorsootöö kutsega Kumna Kultuuriaida juhataja
Harku Lastekaitse ühingu juhatuse liige

Tänane ühiskond on nii kiires muutumises – me istuksime nagu kiirrongi peal ja vaataksime aknast välja. Tuhisedes tuiskame mööda imelistest hetkedest ja isegi hingata pole aega.

15.11.2022

Eda Aavik
Lihula Gümnaasiumi õpetaja

“Jälle kordub kõik, kordub uuesti” – oleks ma saanud laulda sel sügisel, mil esimese klassi juhatajana koos koolijütsidega ühist teekonda alustasin. See on kuues kord uuesti nullist minema hakata, mis ühtlasi tähistab minu 25. tööjuubeli aastat Lihula Gümnaasiumis.

15.11.2022

Anni Triin Salvan (14)
Voka Avatud Noortekeskus
Toila vald

Projekti eesmärk on lastele ja noorukitele kliima ja laste õiguste teemal teadmisi jagada ja et noor oskaks näha nende valdkondade probleeme ja järelmõjusid. Lisaks kogutakse projekti käigus uusi ideid ja proovitakse neid täide viia.

15.11.2022
15.11.2022
15.11.2022

Tere!
Mina olen Nora. Ma olen kaheksa-aastane. Varsti saan üheksa. Kui mu emme mulle sellest võistlusest rääkis, siis minu esimene mõte oli, et ma olen ju alles kaheksa, ma ei saa midagi veel muuta. Aga emme ütles, et iga inimene saab midagi muuta.

22.08.2022

Meile kõigile on juba lapsepõlvest saati tuttav üks mäng, mida vahel ka täiskasvanud oma pidudel lustivad. Põrandale sõõri seatakse vähem toole kui mängijaid. Muusika saatel käiakse ringiratast ja kui see katkeb, peab igaüks endale kiiresti vaba istme leidma. Kes ilma jääb, langeb mängust välja.