Rubriik: Artiklid

01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021
01.10.2021

„Karu kiidab” on Tallinna Meelespea Lasteaia Õiekeste rühma rühmasisene süsteem, mis saatis juba ühe grupi kooli ja tegi sellel õppeaastal algust uute lastega. Inspiratsiooni ning tõuke tema loomiseks andis programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolituse läbimine.

01.10.2021

Sõber Karu tuli esimest korda meie lasteaeda juba väga ammu – aasta oli siis 2012. Aga enne teda elas meie rühmas tema eelkäija – Võlukoti Karu, kes istus kapinurgal oma mõnusas punases kotikeses ja märkas toimuvat. Ta jälgis laste tegemisi ja pärast…

20.09.2021
10.09.2021
09.09.2021

Kiusamise ohvriks võib sattuda iga inimene, sõltumata rahvusest, isikuomadustest, välimusest või east. Kurvastavalt sageli kannatavad selle all rohkem või vähem varjatud kujul justnimelt lapsed. Koolikiusamise kontekstis teavad tihtipeale ainult klassikaaslased, mis juhtus pimedas koridoris, kooli tualetis või bussipeatuses. Ometi sõltub enamasti just pealtvaatajate käitumisest, kaua kiusataval kannatada tuleb.

08.09.2021

Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool on pikaajalised koostööpartnerid.
Kui 2009. aastal tutvustati Riias Baltikumi esindajatele esimest korda programmi „Kiusamisest vabaks!“, olid Eestist kohal nii Lastekaitse Liidu, Haridusameti kui ka Tallinna Ülikooli esindajad. Ühiselt leiti, et sellist programmi võiks ka Eestis rakendada.

01.09.2021

Iga kooliaasta algul, 1. septembril, kuulutatakse Eestimaa koolides välja koolirahu. Nii on seda tehtud juba alates aastast 1999 eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et ühessegi päeva ei eksiks kiusu ja vägivalda ning kooliseinte vahel valitseksid sallimine, üksteisest hoolimine, austus ja toetav meeleolu.

01.09.2021

Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – neli lihtsat sõna, milles on peidus väga palju. Neid väärtusi endas kandes ja nende järgi elades on meie kõigi elu sõbralikum ja helgem.

Nii on ka Lastekaitse Liidu „Kiusamisest vabaks!“ programm üles ehitatud just nendele olulistele väärtustele, millele tuginedes on võimalik saavutada kiusamist ennetav käitumiskultuur: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda.

18.08.2021