Rubriik: Artiklid

18.08.2021
01.06.2021

MTÜ Lastekaitse Liit on tegutsenud alates 1988. aastast lapse õiguste edendamisega Eestis, olles Vabaühenduste Liidu hinnangul suurim ja mõjuvõimsaim eestkosteorganisatsioon antud vallas. Tugevustena on nimetatud: aktiivne, järjepidev ja mitmekülgne lapse õiguste tagamise alane tegevus nii Eesti ühiskonnas kui rahvusvahelisel tasandil ja kiire reageerimissuutlikkus.

01.06.2021

Kristi Märk
MTÜ Lastekaitse Liit

“Märkamine ja aitamine jätkub – “Igale koolilapsele arvuti” antakse osaliselt üle Lastekaitse Liidule” oli pealkiri, mida kandis 15. aprillil 2020 ehk eelmisel kevadel avaldatud uudis. Tegemist on päevaga, mil kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” sai kuu aega vanaks. Selle aja jooksul oli paari inimese loodud algatus kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks. Lisaks headele inimestele ja ettevõtetele tuli 2020. aasta lõpus appi ka riik, eraldades sihtotstarbelise toetuse, et aidata soetada koolidesse arvuteid, mida õpilastele välja laenutada.

01.06.2021

Annika Alt
Eesti Lastevanemate Liit jJuhatuse liige

2020. aasta lõpus uuris Eesti Lastevanemate Liit (ELVL) Eestis tegutsevalt laste ja noortega seotud organisatsioonidelt, mida nad arvavad noorte vaimse tervise probleemide allikate ja põhjuste kohta. Kokku vastasid küsitlusele 21 organisatsiooni esindajad, kes edastasid meile varasemalt kolleegidega kooskõlastatud info. Vastajate hulgas leidus nii ametnikke, õpetajaid, lapsevanemaid, õpilasi kui ka teadlasi, arste, psühholooge ja terapeute.

01.06.2021

SA Tallinna Lastehaigla Toetusfondi ja Tallinna Lastehaigla projekt “Personaalne lähenemine laste ülekaalulisuse käsitluses“ algas 2014. aastal ning seda tunnustati 2017. aastal Euroopa Liidus kui hea praktika näidet. Projekti eesmärgiks oli luua võimalused ülekaalulistele lastele olla kaasatud liikumistundidesse koolivälisel ajal ning muuta laste ja perede eluviisi.

01.06.2021

Kerli Valner ja Malle Hallimäe
Projekti “Targalt internetis” koordinaatorid

Tänapäeval omab enamik teismelisi isiklikke digiseadmeid – nutitelefoni, tahvel- või sülearvutit –, mis on varustatud kaamera ja internetiühendusega. Väga lihtne on nendega luua ning jagada iseendast fotosid ja videoid, ka üsna intiimseid.

01.06.2021
01.06.2021
01.06.2021

Ene Tomberg
MTÜ Lastekaitse Liidu president

Lastekaitsepäeva tähistamise algus ulatub 1857. aastasse, mil Chelsea pastor dr Charles Leonard pühendas spetsiaalse jumalateenistuse lastele ja lastest. Oli juunikuu teine pühapäev ja päeva esialgseks nimeks Roosipäev, edasi Lillepäev ja siis Laste Päev.

01.06.2021

Riigikogu võttis 12. novembril 2020 vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse, millega täiendati riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga ning lisati see lipupäevade loetellu. 2019. aasta lõpus Lastekaitse Liidu poolt Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele saadetud ühispöördumisele kirjutasid alla 19 lapse õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni.

26.02.2021

Sigrid Petoffer
PRIDE koolitaja ja MTÜ Oma Pere üks loojatest 

„Tead, ma ei usu, et sa minust hoolid. Nagunii lähed ühel päeval siit minema. Kõik on minu juurest ära  läinud“, ütles mulle 9-aastane Toomas (nimi muudetud) peale lühikest vestlust ühe vahejuhtumi pärast.